Vi skal lytte til samfundet for at få respekt

Det er en forudsætning, at vi lytter til samfundets krav, hvis vi skal være her som landmænd. Men vi skal selv have rum til at løse problemerne, siger Peder Philipp, der nu er stoppet som formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

»Man skal levere ansvarlighed i forhold til samfundets dagsorden.«

Sætningen er Peder Philipps, og den er i den grad udtryk for hans grundholdning.

Det er også den holdning, der er skabt øget respekt omkring i de 15 år, han har været formand for den organisation - Kvæg - som han selv var med til at skabe.

»På trods af de diskussioner, vi har haft, har jeg fået en fair behandling,« lyder Peder Philipps egen vurdering af forløbet.

Der er sket dramatiske ændringer med kvægbruget i de år, han har været formand for Kvæg.

»At vi fik dannet Kvæg betød, at vi fik sikret, at vi stod samlet om én holdning og talte med én stemme,« lyder hans vurdering 15 år senere.

Dannelsen af RYK var en anden hjørnesten. Vanskelig, fordi 300 bestyrelsesmedlemmer i ydelseskontrollen pludselig mistede et arbejde, men vigtig, fordi det var udtryk for nødvendig rationalisering.

Respekt giver resultater

Det var måske også det omgivende samfunds respekt, der i sidste ende førte til veterinærforliget.

Forliget gør det muligt for kvægbrugerne selv at medicinere deres dyr.

»Vi blev ligestillede med andre brancher, og vi fik et godt samarbejde med besætningsdyrlægen op at stå,« konkluderer Peder Philipp.

De koblede kvægpræmier var en anden sejr for kvægbrugerne, som Peder Philipp satte sit aftryk på.

Præmierne var vigtige, men det var samtidig nødvendigt, at erhvervet selv tog ansvar og undlod at eksportere for mange kalve til Holland.

Det mere usynlige

Selv nævner Peder Philipp også en af de mere usynlige sejre som betydningsfuld, nemlig KAP-reformen.

»Den har en voldsom indflydelse på den enkelte kvægbrugers økonomi, selvom der måske ikke er så mange, der har interesseret sig for reformen. Men det lykkedes os faktisk at sikre kvægbrugerne én milliard kroner årligt,« konstaterer han.

Loven, som tiden løb fra

Lov om hold af kvæg var Peder Philipp også med til at forhandle hjem. Siden har han brugt meget tid på at få udsat nogle af kravene i loven.

»Vi forhandlede den på et tidspunkt, hvor vi troede, at vi jævnligt ville bygge en ny stald og derfor nemt ville kunne opfylde lovens krav. Kort efter kom finanskrisen og hindrede os i at finansiere nyt byggeri, og tiderne blev nogle helt andre. Det er da logisk, at vores landmandskolleger spørger, om vi var placeret rigtigt der,« erkender Peder Philipp.

Faktaboks

Baggrund:: Landmand og organisationsmand

  • Peder Philipp har i mange år drevet kvægbrug i Lustrup syd for Ribe.
  • I dag drives landbruget sammen med hans svigersøn og datter.
  • Peder Philipp var en overgang formand for Sydvestjysk Landboforening.
  • For femten år siden blev han formand for Kvæg.
  • Han efterfølges af Christian Lund.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle