Vi skal spille konstruktivt ind

Det er pludselig blevet efterår med høj blå septemberhimmel og kolde nætter. Høsten er i hus, og selvom der stadig er en del arbejde i marken, er efteråret en god tid til eftertanke. Hvad gik godt, hvad gik skidt, hvad kan vi lære af, og hvordan kan vi planlægge og forberede det kommende år, så høsten 2009 får de bedste vilkår. Det er ikke altid nemt. I år har vi samlet set opnået et fantastisk høstresultat. Men det dækker over meget store regionale udsving der sætter en tyk streg under, at nok kan vi planlægge og forberede, men vejret er ingen herre over.

Det er også tid til at evaluere og planlægge på Christiansborg. Der ligger mange store udfordringer på den miljøpolitiske bane. Regeringen har nedsat et ministerudvalg for "Grøn Vækst", der skal komme med oplæg til initiativer der forener et højt niveau for miljø- og naturbeskyttelse med en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. En beslutning vi hilser velkommen, fordi vi dermed forhåbentlig undgår hovsaløsninger og får mulighed for at slå flere fluer med et smæk, når de kommende miljøtiltag skal gennemføres.

Mange medlemmer er bekymrede for, hvordan den fremtidige regulering på miljøområdet ender med at blive skruet sammen. Hvad skal der ske, og hvad er Dansk Landbrugs rolle? Vil vi overhovedet være med? Behøver vi være med? Jeg forstår og deler fuldt ud denne bekymring.

En afvejning af fordele og ulemper ved de forskellige måder at tackle opgaven på får mig dog til at drage konklusionen: Vi får mest ud af at spille ind med konstruktive forslag og påvirke processen mest muligt.

Vi har i det forløbne år selv argumenteret for en politisk løsning, der sikrer sammenhæng mellem landbrugs-, miljø-, natur-, klima- og energipolitikken. Målet må være at udnytte alle tænkelige muligheder for synergi, så de fastsatte mål kan nås med færrest mulige omkostninger. Det er os der kender virkeligheden ude i marken, og det er os der henvises til, når regeringen i allerførste sætning i kommissoriet for ministerudvalget lægger vægt på, at der stadig i Danmark er et moderne og konkurrencedygtigt landbrug.

Det er ekstremt vigtigt at holde regeringen fast på, at det skal være lettere for dansk landbrug at udvikle sig på markedsvilkår og anvise, at der er andre og mere effektive veje end kvoter og afgifter. Det gør vi kun ved at komme med konstruktive forslag og påvirke politikerne mest muligt, selv om det i sidste ende ikke er os, men regeringen og Folketinget, der træffer beslutningerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle