Vi skal være robuste

Landbruget skal have bedre muligheder for at ruste sig til hændelser som årets tørke.

Mit vigtigste ønske til ministeren er, at han skal lette vejen til et mere robust landbrug. Det vil være fint at annullere jordskatten, men derudover skal vi også have nogle regelændringer, så vi får nemmere ved at agere. Et af mine ønsker er at få fjernet tinglysningsafgiften i forbindelse med jordfordeling. Det vil være til gavn for både klima, lokalsamfund og landmandens økonomi. Et opgør med datotyranniet står også højt på min ønskeseddel, ligesom jeg meget gerne ser flere midler til forskning i, hvad vi driftsmæssigt skal gøre fremover for at være bedre forberedt på ekstreme vejrsituationer . Og så skal vi altså også huske at se indad, når vi handler jord og ellers investerer og forhandler jordleje. Det skal give plus på bundlinjen.Kun på den måde måde kan vi ruste os til fremtidige bump på vejen. Med ministerens velvilje og egen rettidighed kan vi gøre vores erhverv mere robust.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle