Hvert år kommer der en til to ny medlemmer i bestyrelsen i en landboforening eller familielandbrugsforening. Det betyder, at mellem 60 og 70 personer deltager i Dansk Landbrugs lederuddannelse. Mange af de nye bestyrelsesmedlemmer er yngre landmænd, især i 2007 var der mange i 30-års-alderen.

Der er ikke opgørelser over den gennemsnitlige alder på bestyrelsesmedlemmerne i de lokale foreninger. I nogle er der mange unge, som trækker hinanden ind i arbejdet, andre ledes af "det grå guld".

I Dansk Landbrugs medlemsundersøgelse fra efteråret svarer 13 procent af de yngre medlemmer, at de er interesseret i at gå ind i foreningsarbejde.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle