9. juli - 30. september NaturErhverv modtager ændringsforslag til? kompensationskortet Medio juli NaturErhverv modtager ? ansøgninger om dispensation på papir vedr. lovens § 6,? dvs. dispensation fra kravet om randzonens bredde mv.

Medio august 2012 Naturerhverv offentliggør på hjemmesiden en vejledende ? beregningsmodel for 5 pct.-reglen, dvs. for bedrifter, hvor ? randzonen udgør mere end 5 pct. af bedriftens areal

1. september Randzoneloven forventes at træde i kraft

1. september - 1. oktober Ansøgningsperiode for reduktion af randzonebredden ? iht. 5 pct.-reglen. Bemærk, at det efter 1. oktober 2012 ? ikke er muligt at søge om reduktion iht. 5 pct.-reglen.

1. oktober Åbnes for digital ansøgning om dispensation fra kravet ? om randzonebredde mv.

Februar 2013 Åbnes for ansøgning om kompensation i Tast selv-service.? Der vil kunne søges for perioden 1. september 2012 - ? 31. december 2013.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle