Voldgiftssag kostede 30 mio. kr.

For meget fedt i slammet bremsede processen i et slamanlæg, der ikke levede op til det lovede niveau.

Det er en sag helt tilbage fra 1996-97, der skæmmer bundlinjen hos Hedeselskabet i år. I efteråret afgjorde en voldgiftssag, at Hedeselskabet ikke levede op til en kontrakt om et anlæg, der mineraliserer slam, hvor Hedeselskabet havde givet en såkaldt procesgaranti til Skive Kommune.

Ifølge adm. direktør Ove Kloch har voldgiftsretten konstateret, at Hedeselskabet har leveret et anlæg, der fungerer - også i dag, men som ikke kunne følge med helt i det tempo, der var lovet.

"En tidligere medarbejder havde stillet en garanti uden betingelser," siger Ove Kloch.

Han mener ikke, at voldgiftsretten har tilgodeset de faglige argumenter. Ifølge Kloch skyldes den manglende effektivitet, at der var for meget fedt fra det tidligere Skive Slagteri i slammet, så det ikke blev mineraliseret hurtigt nok. Der er da heller ikke andre slamanlæg i Skive, der var mere effektive end Hedeselskabets, mener han.

"Men Hedeselskabet står ved sit ord og betaler, selv om vi ikke er enige i afgørelsen - det er vi stolte af," siger han og bemærker, at Skive Kommune stadig er en god kunde.

Voldgiftsretten har afgjort, at Hedeselskabet skal betale 19,1 mio. kr. plus procesrenter og omkostninger, i alt 30,8 mio. kr.

Et slamelimineringsanlæg består af bede beplantet med tagrør, hvor man lukker slam ud. Tagrørene fortærer en del af slammet og efterlader en langt mindre mængde tørstof, der kan spredes i landbrugsafgrøder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle