Vores situation bliver desperat uden afgørelser

Landmænd beder miljøminister Troels Lund Poulsen gribe ind efter næsten tre års ventetid på afgørelse om udvidelser af husdyrbrug.

Næsten tre års ventetid og stadig ingen udsigt til at få svar på, om planlagte udvidelser af husdyrproduktionen kan føres ud i livet. Det er virkeligheden for fem landmandsfamilier i Rebild Kommune, som har samlet sig for at lægge pres på myndighederne.

Idag fredag møder Marianne Kristensen og Torben Engemand op hos miljøminister Troels Lund Poulsen for at bede ham om hjælp til sig selv og de omkring 75 andre landmænd i Rebild Kommune, som venter på at få deres ansøgning om udvidelse af deres husdyrproduktion behandlet.

På tirsdag venter et åbent dialogmøde med kommunens borgmester, formanden for Teknik- og Miljøudvalget og ansatte i forvaltningen, som alle gruppens landmandskolleger i kommunen også er inviteret til.

Belaster

»Vi håber på at få sat gang i en proces, så vi kan få vished om vores situation. I landboforeningens rådgivning har man gjort alt muligt men den er ikke kommet meget videre. Nu prøver vi så selv at råbe politikere og ministre op,« siger en af initiativtagerne Marianne Kristensen.

Initiativtagerne i de fem familier er mellem 36 og 48 år og står for at udvide husdyrproduktionen til mellem 500 og 750 dyreenheder. Fire har malkekvæg og en har svin.

»Rebild Kommune er den fjortende dårligste i landet til at gennemføre miljøgodkendelsesprocedurerne. Af 85 ansøgninger er der afgjort under ti procent af sagerne. Kun otte sager er blevet behandlet, mens man i sammenlignelige kommuner som Hjørring og Thisted har afgjort henholdsvis 52 procent og 42 procent,« fortæller Marianne Kristensen.

Hun og hendes mand Torben Engemand investerede i 2006 i tilkøb af 70 hektar med henblik på at have jord til at udvide mælkeproduktionen.

»Den jord skal vi nu forrente uden at have indtægt fra en husdyrproduktion. Det er meget belastende økonomisk og menneskeligt at vente på tredie år på, at kommunen overhovedet kommer i gang med at behandle ansøgningerne. Derfor presser vi nu på med et privat initiativ for at komme i dialog med kommunen, » siger Marianne Kristensen.

Hun kan melde om opbakning fra landmandskolleger i kommunen:

»Der er én landmand, som har givet op over ventetiden og bortforpagtet sin jord og nogle, som har fået deres miljøgodkendelser, som nu ikke orker at hjælpe til. Men ellers har vi fået opbakning og ros fra alle dem vi har skrevet og ringet til,« siger Marianne Kristensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle