Yara: Højere produktion må ikke skade miljøet

Udvidelsen af fødevareproduktionen skal ske på det areal, der dyrkes i dag, siger Yaras forskningschef.

Kan man producere 70 procent mere mad i 2050? Sådan lød det store spørgsmål på konferencen »Feeding the Future« arrangeret af Yara og Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, tirsdag.

Ifølge forskningschef Joachim Lammel fra gødningsproducenten Yara er svaret ja. Men mere mad kræver mere gødning. Og for at bremse klimaforandringer og skåne miljøet, biodiversiteten og naturen, er det vigtigt at holde sig inden for det areal, der dyrkes i dag og bruge gødningen på en fornuftig måde.

»Det må ikke gå ud over miljøet. Ved at øge produktionen på samme areal bliver udledningen af drivhusgasser mindre pr. produceret enhed,« siger han.

Desuden undgår man at fælde regnskov, hvilket vil øge udledningen af drivhusgasser markant og tillige gå ud over biodiversiteten og naturområder.

Bæredygtig intensivering

Ifølge Lammel skal der en bæredygtig intensivering af landbruget til for at brødføde verden i takt med, at befolkningen vokser. Han har også en klar definition på, hvad bæredygtig betyder:

Dels skal der være mad nok til alle, dels skal landmanden kunne tjene penge på at dyrke jorden. Desuden skal landmanden reducere tabet af næringsstoffer til miljøet samtidig med, at han beskytter biodiversiteten og undgår at udpine jorden.

»Hvis man ikke lever op til det, er det ikke bæredygtigt,« siger han.

Effektiv udnyttelse

Gødning er ifølge Lammell en vigtig del af løsningen for uden tilstrækkeligt med næringsstoffer kan planterne ikke udvikle sig. Planterne skal have, hvad de har brug for, og tilførslen skal ske, så tab af næringsstofferne minimeres.

»De skal gøre gavn i planterne, ikke i omgivelserne,« siger han.

Han peger på, at det er vigtigt at sikre, at planterne har de næringsstoffer, de behøver, for mangler der bare et næringsstof, er der andre, der ikke optages, og så falder udbytterne.

I et forsøg foretaget af Yara, hvor alle næringsstoffer var til stede, blev kvælstoffet udnyttet 85 procent, men hvis kalium, svovl og magnesium manglede, var udnyttelsen kun 57 procent og udbyttet var faldet med en tredjedel. For hvert næringsstof, der var for lidt af, faldt udbyttet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle