Ydelse på 11.000 kg mælk pr ko for at landmanden kan overleve

I løbet af de kommende fem år skal ydelsen pr. ko stige dramatisk, hvis danske kvægbrugere skal opnå en robust økonomi.

Danske mælkeproducenter skal blive meget dygtigere og danske malkekøer langt mere effektive, hvis mælkeproducenterne på langt sigt skal have en robust økonomi.

Det mener L&F, Kvæg. Målsætningen skal ses på baggrund af, at omkring en femtedel af alle danske mælkeproducenter ikke kan afdrage på deres lån. Når driften alligevel hænger sammen, skyldes det, at langt de fleste lån er afdragsfrie, men de første afdragsfrie lån udløber i 2017. Og så skærpes kravene til lønsomhed i produktionen markant.

I dag er gennemsnitsydelsen 9.500 kg mælk pr. ko af holsteinracen.

For fem år siden var den gennemsnitlige ydelse 9.300 kg pr. holsteinko. Der er altså tale om en betydeligt skærpet målsætning, som direktør for L&F, Kvæg, Gitte Grønbæk, præsenterede på det første af en række regionsmøder.

Bedre fodereffektivitet

Også fodereffektiviteten skal forbedres markant i de kommende år, så der om fem år kommer 1,35 kg EKM ud af en ko for hvert kg tørstof, den æder.

Målet betyder også - hvis det opfyldes, at klimabelastningen fra mælkeproduktionen reduceres.

Meget mindre antibiotika

I den ambitiøse plan fremgår det også, at forbruget af antibiotika i løbet af de næste fem år reduceres med 25 procent, og antallet af mastitisbehandlinger med 20 procent.

Målet præsenteres oven på en kraftig reduktion i antibiotikaforbruget de seneste to år.

Til gengæld fastholdes målet om, at kodødeligheden skal reduceres til 3,5 procent. Det er samme mål som af de foregående planer. Når målsætningen ikke gøres endnu mere stram, skyldes det, at det viste sig umuligt at nå målet.

Kalvedødeligheden skal sænkes til 5,5 procent ifølge målsætningen. Den ligger i øjeblikket på omkring otte procent.

Endelig skal den daglige tilvækst hos slagtekalve fra malkekøer hæves fra 650 til 700 gram.

Naturpleje skal gøres rentabel

Der stilles en lang række andre krav for at sikre en bedre økonomi hos kvægbrugerne. Et af dem er, at naturpleje skal gøres til en rentabel forretning, og at regelsættet tilpasses de praktiske udfordringer. Rådgivernes skal matche kvægbrugernes behov, og der skal sikres rammevilkår på linje med resten af Europa.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle