Bæredygtigt Landbrug anker ikke tabt efterafgrødesag til Højesteret

Efter et par ugers betænkningstid har Bæredygtigt Landbrug besluttet ikke at anke sin efterafgrødesag til Højesteret, som havde til formål at få erklæret efterafgrødereglerne for ugyldige.

Bæredygtigt Landbrug sætter nu punktum i den årelange retssag om efterafgrøders lovlighed, som foreningen har ført mod Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrugsstyrelsen.

Til Effektivt Landbrug fortæller Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz, at foreningen har besluttet ikke at anke den dom fra Vestre Landsret, der gik foreningen imod i begyndelsen af november.

- Vi vandt ganske vist ikke sagen, men siden vi anlagte den, er myndighederne begyndt at lave strategisk miljøvurdering på efterafgrøderne. Så vi har samlet set vurderet, at vi ikke anker sagen, siger chefjuristen, der oplyser, at nu, hvor Bæredygtigt Landbrug har lukket efterafgrøde-sagen ned, har den ikke længere retssager kørende på dette område.

For lidt over to uger siden sagde han til LandbrugsAvisen, at der var mange gode argumenter for at anke dommen, men man mangler lige det sidste.

Sagen handler kort fortalt om, hvorvidt der burde være foretaget en miljøvurdering før reglerne om målrettede efterafgrøder blev indført i 2020. Altså en vurdering af, om det har negativ indvirkning på miljøet, at man stiller krav om målrettede efterafgrøder.

Når der ikke inden efterafgrødereglerne blev vedtaget, er lavet denne miljøvurdering, så er efterafgrødereglerne ikke gyldige, lød det fra Bæredygtigt Landbrug.

Fra Landbrugsstyrelsen, der hører under Fødevareministeriet, har man under sagen, hele tiden vurderet, at efterafgrødereglerne ikke er omfattet af kravet om en miljøvurdering. En afgørelse der blev stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I dommen fra Vestre Landsret fra for nylig lyder det, at efterafgrødereglerne ”efter sit indhold” ikke sætter rammerne for, hvor meget husdyrgødning, som man må bruge. Og det vil altså sige, at der ikke var behov for at lave en miljøvurdering inden reglerne bliver vedtaget.

/ege

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle