Bæredygtigt Landbrug reagerer på paragraf 3-sag: Vil følge sagen helt til dørs

Bæredygtigt Landbrug reagerer nu på sagen om 45 borgmestres brev til tre ministre. Chefjurist Nikolaj Schulz advarer regeringen mod at ødelægge samarbejdet med landbruget om udtagning af lavbundsarealer.

- Landbruget er en aktiv del af den grønne omstilling og vi er i fuld gang, men løsningen er ikke at lege, at landmændenes paragraf 3-jord ikke har nogen værdi.

Sådan lyder det fra chefjurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schultz i en kommentar til det brev, som 45 borgmestre har skrevet til miljøminister Lea Wermelin, landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn samt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Brevet og problematikken er beskrevet i tre artikler i LandbrugsAvisen 7. maj. Du kan læse hele brevet her.

Forbud på paragraf 3-enge

I brevet tager de 45 borgmestre udgangspunkt i det nye forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning af paragraf 3-arealer, der er beskyttede naturarealer. Forbuddet træder i kraft 1. juli 2022. 

Samtidig har Landbrugsstyrelsen meddelt, at styrelsen fra 2023 ikke vil give kompensation til landbrugsarealer, der har status som natur.

Trækker håndbremsen

Konsekvenserne af de to ting er ifølge borgmestrene, at lodsejere fremadrettet ikke vil kunne være sikre på. at de kan modtage kompensation for frivillig deltagelse i udtagningsprojekter på disse typer arealer.

Den manglende kompensation til lodsejerne/landmændene kan – frygter borgmestrene – resultere i søgsmål mod kommunerne og i det hele taget skabe dårlig stemning mellem parterne. 

Jorden har værdi

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz forstår frustrationen hos de 45 kommuners politiske førstemænd:

- Landbruget er en aktiv del af den grønne omstilling, og vi er i fuld gang, men løsningen er ikke at lege, at landmændenes paragraf 3-jord ikke har nogen værdi”, siger han til i en artikel på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

- Der er gigantisk forskel på en paragraf 3-mose og en velplejet og velgødet kultureng, der afgræsses eller tages slæt på. Sidstnævnte kan i mange tilfælde have værdi som et helt almindeligt landbrugsareal, forklarer chefjuristen.

Nikolaj Schulz understreger, at Bæredygtigt Landbrug ikke har noget imod naturprojekter, men at der skal laves valide vandstandsvurderinger, og at samtlige indgreb skal ske mod fuld erstatning.

- BL kommer til at forfølge paragraf 3-sporet helt til dørs for vores medlemmer – vi accepterer ikke den voldsomme krænkelse af ejendomsretten, lyder det.

Du kan se brevet fra de 45 borgmestre via linket her. Landbrugsavisen beskriver desuden sagen i artiklen her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle