Bæredygtigt Landbrug-sag om efterafgrøder går til landsretten

Bæredygtigt Landbrugs stævning af staten for obligatoriske, målrettede efterafgrøder bliver anliggende for Landsretten. 

Bæredygtigt Landbrug har i september stævnet staten for de obligatoriske målrettede efterafgrøder – og det er nu afgjort, at sagen bliver et anliggende for landsretten og ikke byretten.  Det skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.
”Jeg er glad for, at vores indstilling følges – det viser, hvor vigtig og principiel sagen er. Det rette sted at starte sagen vil være landsretten”, siger Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz.

Anden sag verserer

En anden sag, Bæredygtigt Landbrugs gødnings- og vandplanssag, - der har rødder i stævningen af staten for vandområdeplanerne tilbage i december 2016, verserer i forvejen ved Vestre Landsret.

Men BL tog i september i år endnu et juridisk skridt, da foreningen stævnede staten for de obligatoriske målrettede efterafgrøder. 

Samtidig har BL "en tilsvarende sag", verserende ved Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
I den har BL klaget over, at Landbrugsstyrelsen ikke har gennemført en miljøvurdering af de målrettede efterafgrøder, inden kravet blev indført. 
Landbrugsstyrelsen selv har afvist at det er nødvendig med en miljøvurdering for år 20/21, da kravet om målrettede efterafgrøder "ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet".

Andre juridiske spor

Der er efterhånden en helt stribe juridiske initiativer i gang, som skal udfordre  efterafgrøder, vandplaner og gødningsregler.
Landbrug & Fødevarer er biintervenielt i Bæredygtigt Landbrugs vandplanssag men er også på banen med sit eget, juridiske spor:
I øjeblikket eftersøger L&F og de lokale foreninger L&F særligt efterafgrøderamte bedrifter. 
Når de hårdest ramte bedrifter er identificeret, vil L&F vurdere det præcise grundlag for en eventuel stævning. Der er deadline for foreningerne til at melde ind 5. januar 2021.

Også Agerskovgruppen har anlagt sag mod staten for efterafgrødekravene. 
Her er en lokal L&F-forening, LandboSyd, gået ind som biintervenient. 
Agerskovgruppens sag er bygget op om beregninger fra 25 konkrete bedrifter over de tab, som landbrugene lider som følge af statens regulering. 
Sagerne er beregnet af LandboSyd-konsulenter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle