Bæredygtigt Landbrug stævner staten for dyrkningsforbud

Forbuddet mod gødskning, sprøjtning og jordbearbejdning på alle paragraf 3-arealer er ulovlig ekspropriation, mener Bæredygtigt Landbrug, der har stævnet staten.

Bæredygtigt Landbrug har besluttet sig for at stævne den danske stat for dyrkningsforbuddet på de såkaldt naturbeskyttede arealer.

Det skriver Bæredygtigt Landbrug i en nyhed på deres hjemmeside, hvor foreningens chefjurist Nikolaj Schulz fortæller:

"Et forbud mod at dyrke jord, der i hovedsagen er landbrugsjord og kun helt perifært er natur, er klokkeklar ulovlig ekspropriation. Vi tager denne kamp på vegne af alle danske landmænd – vi vil ikke acceptere, at staten tyvstjæler god landbrugsjord og slet ikke uden fuld erstatning", siger han.

Et flertal i Folketinget vedtog torsdag forslaget om sprøjte-, pløje- og gødskningsforbud på paragraf 3-arealer. Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2022.

Loven har også mødt kritik fra både Venstre og Lone Andersen samt Christian Lund fra Landbrug & Fødevarer for ikke at kompensere de berørte landmænd.

Minder om randzonerne

Resultatet af torsdagens tredjebehandling i folketingssalen indebærer, at der om to år gennemføres et forbud mod gødskning, sprøjtning og jordbearbejdning på en række engområder med et samlet areal på 37.000 hektar, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

"Miljøministeren forsøger at skubbe grænsen for indgreb i den private ejendomsret. Staten begår en massiv krænkelse med det netop vedtagne forslag, der både er ulovligt, usagligt, useriøst og i øvrigt ikke ledsaget af nogen miljøvurdering – og det er derfor på mange niveauer ugyldigt", mener Nikolaj Schulz.

Bæredygtigt Landbrug indgav, ligesom flere andre, også indsigelser og høringssvar op til vedtagelsen af lovforslaget.

Foreningen har tidligere været lige på nippet til at stævne staten for paragraf-3 områderne, dengang gjaldt det dog at landmænd ikke kunne søge om tilskud til målrettede kvælstofregulering på paragraf 3-marker.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle