Bæredygtigt Landbrug stævner staten for omstridt dyrkningssforbud

Det er ren ekspropriation, når myndigheder forbyder sprøjtning, gødskning og jordbearbejdning på paragraf 3-arealer. Det mener Bæredygtig Landbrug, der nu har stævnet staten.

Bæredygtigt Landbrug går nu rettens vej i kampen mod den forhadte paragraf 3-lovændring, der medfører forbud mod sprøjtning, gødskning og jordbearbejdning på såkaldt naturbeskyttede arealer. 

Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, efter foreningen netop har stævnet Miljø- og Fødevareministeriet i sagen.

"Det her betyder måske rigtig meget for nogle ganske få men en hel del for de fleste – samlet set er det endnu et usagligt indgreb mod landbruget", forklarer Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz om stævningen, der er indsendt på vegne af tre medlemmer.

Stævningen gælder det sprøjte-, pløje- og gødskningsforbud på de såkaldt naturbeskyttede arealer - paragraf 3-arealer - som et flertal i Folketinget vedtog i juni. Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2022.

Allerede i juni havde Bæredygtigt Landbrug besluttet, at foreningen ville tage sagen i retten.

Burde kendes ugyldig

Love kendes sjældent ugyldige, men netop i denne sag skulle der ifølge chefjuristen fra Bæredygtig Landbrug være belæg for en sådan påstand:

"Alene det, at der ikke er foretaget en miljøvurdering, gør loven ugyldig", forklarer Nikolaj Schulz.

Han kalder det ren ekspropriation, når staten vil tage den nuværende drift på  pragraf 3-arealet fra landmanden. Lovændringen, der træder i kraft næste sommer, sker imidlertid helt uden erstatning. 

"Konsekvenserne af indgrebet vil ret sikkert være negative for en række arealer, fordi lysåbne pragraf 3-arealer vil springe i skov. Det bliver altså hverken en gevinst for natur eller landmand", påpeger Nikolaj Schulz. 

Loven har også mødt kritik fra både Venstre og Lone Andersen samt Christian Lund fra Landbrug & Fødevarer for ikke at kompensere de berørte landmænd.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle