Bæredygtigt Landbrug: Vi skal ikke udtage 100.000 hektar lavbundsjord

Bæredygtigt Landbrugs formand Peter Kiær talte på sin forenings generalforsamling onsdag eftermiddag mod at tage 100.000 hektar lavbundsjord ud af drift, som er et af de mest centrale punkter i landbrugsaftalen fra sidste år.

I forbindelse med landbrugsaftalen fra sidste år på Christiansborg var et af de mest centrale stridspunkter, hvor mange hektar lavbundsjord, det er, som der skulle tages ud af landbrugsdrift.

Det endte med en 'ambition' om, at der skal tages 100.000 hektar lavbundsjord inklusiv randarealer ud af drift inden 2030. Det skete især efter pres fra blå blok, som fik regeringens forslag skruet en smule i vejret til slut i forhandlingerne. Regeringen havde lagt op til at tage 88.500 hektar lavbundsjord inklusiv randarealer ud af drift. 

Hos Landbrug & Fødevarer har man længe været fortaler for udtagning af lavbundsjordene, når det kommer til både at løse udfordringer for både klima og vandmiljø.

Har lavet projekt

Hos Bæredygtigt Landbrug er holdningen dog stik modsat, og det lagde foreningens formand Peter Kiær ikke skjul på, da han onsdag eftermiddag aflagde sin formandsberetning på foreningens årlige generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole.

- Vi skal ikke udtage 100.000 hektar lavbundsjord, sagde han i sin beretning, hvor han hæftede sig ved, at der er tale om ambition i landbrugsaftalen.

Fra Peter Kiær og Bæredygtigt Landbrug lød det i beretningen, at man har indgået en aftale med firmaet Carbon Space. Firmaet har blandt andet undersøgt CO2-udledningen på et konkret landbrug – nemlig Holmegård Gods på Sjælland.

Fra Peter Kiær lød det, at ud fra de foreløbige resultater kan Bæredygtigt Landbrug som bekræfte det som foreningen havde ventet. Nemlig at landmandens marker optager enorme mængder CO2 i vækstsæsonen, men også, at både byerne og generel menneskelig aktivitet udleder endnu større mængder CO2. 

- Det, der nok overrasker os mest i disse undersøgelser, er, at de analyserede humusjorde – også kaldet lavbundsjorde – faktisk ser ud til at have et større CO2-optag end forventet. Og det er jo modsat af det, som mange har hævdet, nemlig at lavbundsjord har en stor udledning. Der er ikke noget af det, vi ser ved hjælp af satellitmålinger, som tyder på, at det generelt vil gavne klimaet at tage så mange humusjorde ud af drift, som anført i Landbrugsaftalen, lød det fra Peter Kiær.

Målinger kan bruges

Ifølge Peter Kiær vil Bæredygtigt Landbrug i fremtiden kunne bruge de målinger, som de har fået lavet til både at påvise landbrugets udledning og landbrugets optag – og dermed kan vi dokumentere, hvor en CO2-indsats er mest givtig – og det er ikke i landbruget.

Han fortalte, at næste fase i projektet med firmaet Carbon Space er at få kvalitetssikret metoden helt.

- Det er utroligt spændende, vi forventer os meget – men det tager tid, sagde Peter Kiær.

Fra Peter Kiær lød det, at arealerne bør bruges til at producere fødevarer.

- Krav om at tage jord ud af produktion til braklægning, vådlægning og andre formål må ophøre – og de massive restriktioner, der allerede er pålagt dyrkningsjorden, rulles tilbage. Nu”, sagde Peter Kiær.

Det var hans første tale som formand, siden han sidste år afløste Flemming Fuglede Jørgensen på posten i foreningen, som han selv betegner "som den frække dreng i landbruget". 

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) var bebudet som gæst til foreningens generalforsamling, men meldte fra i sidste uge.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle