Bæredygtigt Landbrugs nye leder: Traktorerne kan rulle igen

Peter Kiær (48) er ny frontfigur for Bæredygtigt Landbrug. Han ønsker mere samarbejde på tværs af landbruget, men er klar til nye traktor-demonstrationer, hvis landbrugsforhandlingerne ender med noget ’helt forfærdeligt’.

Hvad betyder generationsskiftet for Bæredygtigt Landbrug?

"En ny formand betyder, at der vil være en ny måde at kommunikere tingene ud på. Vi er med på den grønne omstilling, men man skal lytte til landmændene og regulere os fagligt og juridisk korrekt. Det vil jeg være knivskarp på".

Så forskellen på dig og Flemming Fuglede er mere stilen end indholdet?

"Flemming Fuglede er meget karismatisk og et stort forbillede for mig. Uden ham havde vi ikke stået med en forening af en størrelse som i dag, godt 3.000 aktive medlemmer, hvor vi rent faktisk har indflydelse på magthaverne i Danmark. Det er store sko, jeg skal fylde ud, men jeg vælger nok et andet mærke. Jeg har min egen stil".

"Hvad indebærer det?

"Personligt vil jeg gerne have mere dialog og åbne dørene noget mere til de politiske partier. Jeg vil også gerne samle landbruget mere og f.eks. skabe endnu tættere alliancer - med producentforeningerne på kvæg og svin og med Agerskovgruppen og Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse".

Hvad med forholdet til Landbrug & Fødevarer?

"Jeg har allerede talt med L&Fs formand Søren Søndergaard, og jeg synes, han er utroligt dygtig. Han brænder varmt for landbrugsfamilierne og er den helt rigtige mand for L&F til at sætte spot på landbrugets udfordringer. Det, han har sagt og givet udtryk for til dato, kan jeg varmt bakke op om".

Går du efter et formaliseret samarbejde?

"Nej, men jeg satser på at have en løbende dialog med Søren Søndergaard, og så længe, det er på faglighedens præmisser, vil jeg gerne samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Jeg synes, det er vigtigt, at Folketinget kan se, at vi faktisk står sammen i landbruget, og at mange ting bliver reguleret helt fejlagtigt".

Hvad skiller de to organisationer?

"Den største forskel i mine øjne er, at Bæredygtigt Landbrug udelukkende er primærproducenternes talerør. Det er ikke os, der kommer med forslag om at udtage hverken 100.000 eller 200.000 hektar. Hvis der var faglig evidens for at tage noget ud, var vi med på det. Men det er jo ikke det, vi har set til nu. Og der vil altid være forskel på, hvordan vi gør tingene".

"Hvor stor er Bæredygtigt Landbrugs politiske styrke?

"I 2015-2016 under forhandlingerne om Landbrugspakken havde vi et tæt samarbejde med en række partier. Så lå det lidt stille nogle år. Men inden for det sidste år, specielt under minkskandalen, er vi blevet lyttet til igen. Der er sket nogle forfærdelige ting fra regeringens hånd, som har gjort, at man har lyttet til primærproducenternes talerør, - som jeg opfatter os som. Her under landbrugsforhandlingerne har vi mødt stor åbenhed fra alle de blå partier. Vi har haft rigtig mange gode snakke - med Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. De vil virkelig landbruget. Det har været pragtfuldt".

I møder kritik for at gå efter navngivne forskere og personer, som I er uenige med, aktuelt professor Stiig Markager? Vil du fortsætte den linje?

"Vi har ikke haft noget ønske om at udlevere ham. Det handler om, at han siger, at landbruget har udledt meget mere kvælstof i de sidste 10 år, selv om Miljøstyrelsens Novana-rapporter siger noget andet. Vi ønsker at blive behandlet ordentligt af de personer, der rådgiver vores ministerier og lovgivere. Der skal være dokumentation for det, man siger. Det vil vi fortsat stå på mål for".

Hvad er dine mærkesager?

"Bedre rammevilkår, nej til skrivebordsmodeller, realistiske klimamodeller med globalt perspektiv. Vi vil gerne måles og kontrolleres i dansk landbrug, men vi vil ikke reguleres på baggrund af usaglige, ufaglige modelberegninger. Det har været vores kerneområde i de sidste 11 år".

Så I siger nej til miljøkrav?

"Nej, vi er med på den grønne omstilling og på, at vi skal reducere vores udledninger. Det skal bare være fagligt og juridisk korrekt, og man skal lytte til de landmænd, som rent faktisk får tingene til at fungere".

Du var én af hovedkræfterne bag de store traktordemonstrationer i København. Mange landmænd var glade og stolte, mens andre danskere kun husker nazi-plakaterne fra Agerskov. Kan du forstå, L&F ikke ønskede at deltage?

"Nej, det kan jeg ikke. Hvis de går med, er de også med til at styre, hvad der sker. Hvis det, der kommer ud af landbrugsforhandlingerne bliver helt forfærdeligt, håber jeg da, at L&F vil bakke op om det skarpe udtryk. Jeg vil ikke være bange for at opfordre landmændene til at stille op igen".

Faktaboks

Sjællandsk planteavler og svineproducent

  • Peter Kiær er 48 år, uddannet driftsleder fra Næsgaard Landbrugsskole. Overtog i 2009 Storgården, Terslev i Faxe Kommune, fra sin far.
  • Dyrker 430 ha (hvede, byg, raps og rødsvingel). Griseproduktion: 730 søer, 24.000 smågrise. 
  • To børn på 15 og 13, bor sammen med Malene, der også arbejder på Storgården. Interesser: landbrug, politik, rejser, naturen, jagt, familien. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle