Bad om milliarder til drikkevandsfond: "Det her er en startpakke"

Hos Danske Vandværker er man tilfreds med udsigten til en ny drikkevandsfond, der dog er langt mindre end, hvad foreningen bad om tidligere i år. Hos L&F er man også tilfreds med, hvad der bliver lagt op til i forbindelse med ny fond.

I august bad Danske Vandværker, Danva og Danmarks Naturfredningsforening om et sted mellem 7 og 10 milliarder kroner til en grundvandsfond. Pengene skulle gå til – blandt andet via opkøb af landbrugsjord - at få stoppet brugen af pesticider i cirka 200.000 hektar vandindvindingsområder. 

I weekendens delaftale til Finansloven blev der afsat samlet 170 millioner kroner til en drikkevansfond over de næste fire år. Pengene skal blandt andet bruges til opkøb og jord og dyrkningsrestriktioner, som for eksempel forbud mod pesticider og krav om økologi, står der i aftalen.

Pengene skal dog også bruges til at få identificeret, hvor der er udfordringer i forhold til drikkevandet, og til en tilskudspulje til afvikling af ubenyttede boringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis.

Selvom de 170 millioner kroner kun dækker omkring 2 procent af det beløb, som de tre foreninger foreslog til fond i august, så er Danske Vandværkers direktør Susan Münster dog stadigvæk tilfreds.

"Selvfølgelig kan man altid ønske sig en større pakke end den, der er givet. Men jeg synes, at det er positivt, at der nu er sat penge af til at prioritere grundvandsbeskyttelsen lidt bredere", siger hun.

Men der er godt nok langt op til de 7-10 milliarder kroner?

"Ja, det er det. Men jeg læser også, at når man så er kommet i gang, så må man se på, hvad der yderligere er behov for. Jeg tænker, at det her er en startpakke, der bliver givet nu for at parterne kan komme i gang". siger Susan Münster.

"Men ja, det er lidt en dråbe, men sådan er det jo. Rejsen starter et sted, siger Susan Münster, der bemærker, at der i aftalen står, at aftalepartierne  vil drøfte yderligere tiltag, "hvis ikke fremtidssikringen af vores grundvand sker i et tilstrækkeligt højt tempo".

Ser fint ud

Hos Landbrug & Fødevarer har det tidligere lydt fra miljødirektør Anders Panum, at det er ”helt skørt” at ville bruge milliarder af kroner på en grundvandsfond på noget, som ”reelt ikke er et problem”.

Det skete med henvisning til, at de stoffer som bliver fundet i dag, ikke stammer fra godkendte midler i landbruget.

De tiltag i den meget mindre pakke, som der er nu, er lagt op til i forbindelse med finanslovsaftalen, er Anders Panum dog fint tilfreds med.

"Man lægger jo op til at øge vidensgrundlaget for, hvor det er, at vi har udfordringer med grundvandet. Og det har vi jo også set et behov for, her på det seneste, nu hvor man er begyndt at kigge bredere efter andre stoffer end dem, der vedrører landbruget", siger miljødirektøren.

Det sker med henvisning til de seneste års fund af blandt andet stoffer som DMS, som primært stammer fra maling og træbeskyttelse.

"Så vi synes, at det er godt, at man får et solidt vidensgrundlag. Og det lægges der jo op til her".

"Og er der så behov for indsatser, så er der her en statslig pulje, som så kan hjælpe med at finansiere de tiltag, der skal til, de steder, hvor der er et dokumenteret problem", siger Anders Panum.

Ubenyttede boringer skal sløjfes helt

Han kalder det også positivt, at der bliver oprettet en tilskudspulje til afvikling af ubenyttede boringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis.

"Det er en bekymring for mange af vores medlemmer, at sådan nogle afviklede boringer ikke er forseglet ordentligt, men står åbne, og det kan jo så blive en kilde til forureninger. Det hilser vi velkommen", siger Anders Panum.

Fagligt grundlag skal være i orden

I aftalen bliver specifikt nævnt dyrkningsrestriktioner, som forbud mod brug af pesticider og krav om økologi i forbindelse med drikkevandsfonden. Fra Andes Panum lyder det, at den del er han som udgangspunkt ikke så bekymret for.

"Det kan jo godt være, at der nogle steder, hvor der er behov for lave en restriktion på landbrugsmæssig anvendelse af pesticider. Det er vi helt med på, og bakker op om, så længe det sker på et fagligt grundlag. Altså man har dokumenteret, at der er en særlig risiko i det område", siger Anders Panum.

Hovedkrav fra SF

I en pressemeddelelse fra Miljøministeriet hæfter milljøminister Lea Wermelin (S) sig, når det kommer til drikkevandsfonden til. at den giver vandselskaberne nye muligheder, når det kommer til beskyttelse af drikkevandet.

Med delaftalen er det således aftalt at give vandselskaberne mulighed for fremover at fordele udgifter til køb af jord, således at opkrævning af omkostninger hertil kan spredes over en årrække.

I samme pressemeddelelse lægger SF's miljøordfører Carl Valentin ikke skjul på, at drikkevandsfonden har været en mærkesag for hans parti i forhandlingerne.

"Vores grundvand er truet af pesticidrester, og der er akut behov for handling, hvis fremtidige generationer ikke skal købe deres drikkevand i supermarkedet. Derfor har det været et hovedkrav for SF på dette års finanslov at få afsat midler til bedre beskyttelse af grundvandet, og det sikrer vi med denne aftale", siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle