BaneDanmark skal give rum for naturen

BaneDanmarks terræner skal løftes som bynær natur.

Byens baneterræner har fantastiske mikroklimaer, som kan være de rene oaser for blomstrende, interessant og vigtig flora, og de er oplagte steder, når indsatsen ”Natur i byen” fra Naturpakken skal realiseres.

Det siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

"Den moderne by med alle dens store infrastrukturprojekter er også et sted, hvor der skal være plads til dyr og planter," siger ministeren.

Ministeren rykkede i dag ud og tog et hjørne af Banedanmarks baneterræn over for Fisketorvet i København i selvsyn. Det skete blandt andet sammen med Banedanmark og Anni Matthiesen fra Venstre, som sammen med K og LA og DF står bag Naturpakken, samt naturvejleder og museumsinspektør Morten D.D. Hansen.

Banedanmark og Miljøstyrelsen har netop lavet en partnerskabsaftale, som går ud på at gøre en positiv forskel for biodiversiteten i byerne primært gennem en fælles fokuseret plejeindsats på en række bynære baneterræner.

Erfaringerne skal fungere som eksempler på, at det er muligt for kommuner og andre aktører at indtænke og gøre en indsats for mere artsrig natur i forbindelse med store infrastrukturprojekter.

"Her har vi en oplagt mulighed for at blive klogere på, hvordan vi kan passe på naturen i byerne, som vokser. I andre lande har man allerede i en række storbyer som Berlin og New York brugt gamle baneterræner til rekreative arealer til glæde for dyr og planter. Nu tager vi første spadestik til noget tilsvarende herhjemme," siger miljø-og fødevareministeren.

Havnearealer, skrænter og rabatter ved motorveje, på parkeringspladser og lufthavne kan være andre områder, hvor naturen kan styrkes, siger han.

Baneterrænerne i Danmark er igennem jernbanedriften blevet til helt unikke levesteder for et væld af arter. Driften har formet områderne, så de i dag efterligner små steppe-og klippelandskaber. Naturtypen kaldes et ruderat. Driften har skabt et barskt mikroklima, der fremmer arter, der er gode til at tolerere tørke, varme og forstyrrelser. Nogle arter findes kun her i hele Danmark, blandt andet finbladet norel, purpur-storkenæb og rød hejre.

Der vil blive mulighed for offentlig adgang de steder, hvor Banedanmark finder det forsvarligt i forhold til folks sikkerhed, og hvis det er muligt i forhold til banedriften.

Det sydjyske folketingsmedlem Anni Matthiesen forklarer vigtigheden af at informere danskerne om vores naturværdier:

”Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at sprede information om dyre- og plantearter i den bynære natur. For mig har besøget ved togbanerne i hvert fald været en øjenåbner for alle de skjulte naturværdier, vi har i den bynære natur”.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle