Bank øger nedskrivninger på landbrugskunder

Ringkjøbing Landbobank ser store udfordringer med kunder inden for griseproduktion.

Bytteforholdet for landets griseproducenter har gennem længere tid været utilfredsstillende. Det får nu Ringkjøbing Landbobank til i sit nye halvårsregnskab at komme med en lille advarsel.

Det ringe bytteforhold har været tabsgivende for de fleste producenter ifølge banken, og det har allerede haft konsekvenser for den vestjyske bank.

- Banken har i løbet af 2022 øget såvel individuelle nedskrivninger som ledelsesmæssige skøn relateret til svinebrug. Den samlede nedskrivningsprocent til svinebrug er på 25 procent, skriver Ringkjøbing Landbobank i halvårsregnskabet.

tilfreds med resten af landbruget

Griseproduktionen udgør en lille del af bankens samlede udlån.

Udlån og garantier til grisehold var på 1,1 procent af bankens samlede lån og garantier ved udgangen af juni i år. Samme andel havde kvægbrug, mens øvrige landbrug-, jagt- og skovbrugskunder stod for 3,8 procent af udlån og garantier.

- For de øvrige produktionsgrene inden for landbruget er indtjeningen generelt tilfredsstillende, skriver Ringkjøbing Landbobank.

Banken øgede i første halvår sin basisindtjening med 15 procent til næsten 1,4 milliarder kroner og fik et resultat før skat på 891 millioner kroner.

Faktaboks

  • Ringkjøbing Landbobank er overvejende en erhvervsbank.
  • 60 procent af bankens udlån er til erhvervskunder, mens privatkunder står for resten.
  • Griseproducenter står for 1,1 procent af udlånene. Kvægproducenter står også for 1,1 procent, mens de resterende landbrugskunder har 3,8 procent af udlånene.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle