Bank droppede 20 landmænd

Fem år efter afviklingsplan koster landbruget fortsat Alm. Brand bank dyrt.

Det er er hverken nemt eller billigt for Alm. Brand Bank at slippe af med sine landbrugskunder. Tværtimod har landbruget på femte år kostet banken dyrt. Det viser koncernens regnskab for 2015.

Tilbage i 2010 meldte finanskoncernen ud, at man fremover ikke ville være bankforbindelse for landbrug, ejendomme og pantebreve og at disse aktiviteter derfor stod til afvikling.

Siden har banken så arbejdet med dette - men arbejdet går ikke let.

Således har 60 landmænd fortsat konto i banken; heraf er langt de fleste enten svine- eller mælkeproducenter. Og de forventede tab på kunderne hober sig op, viser regnskabet.

Har afviklet 20 i 2015

Banken - hvor bestyrelsesformanden for Danish Agro, Jørgen Mikkelsen, også sidder for bordenden af bestyrelsesbordet - har dog langt fra ligget på den lade side i afviklingen, viser regnskabet. I forhold til regnskabet 2014, er der blevet 20 landmændskunder færre. Efter alt at dømme betyder det, at mange af kunderne er afviklet, da det er yderst svært i den nuværende økonomiske situation at skifte bank som landmand.

De tilbageværende har dog en yderst anstrengt økonomi, skriver banken.

»Der har været arbejdet målrettet på at nedbringe krediteksponeringen i segmentet over de seneste år, og som en naturlig konsekvens af dette har den tilbageværende portefølje løbende haft en svagere og svagere kreditbonitet. Bankens landbrugskunder har generelt en høj gældsætning, og i en række engagementer er der en anstrengt likviditet. Situationen, der har stået på siden 2014, med lave afregningspriserpå svinekød og mælk er med til at forværre vilkårene yderligere,« lyder det.

Hvor banken ved udgangen af 2015 havde et reelt udlån, det såkaldte bruttoudlån, på 1,141 mia. kroner, til erhvervet, udgjorde den bogførte værdi kun 308 mio. kr. Det skyldes, at banken har nedskrevet værdierne med hele 833 mio. kr. i alt. Med andre ord: Man forventer ikke, at lånene er mere værd end de 308 mio. kr.
I alt nedskrev banken hele 274 mio. kr. i 2015 på erhvervet.

Usikkerhed om 2016

I forhold til 2014, hvor bruttoudlånet til landbruget var 1,323 mia. kroner, har Alm. Brand altså nedbragt sit reelle udlån med 200 mio. kr.

Det samme forventer banken at gøre i 2016, hvad angår den samlede afviklingsportefølje, hvor der også indgår ejendomme og pantebreve.

Ser man isoleret på landbruget, påpeger Alm. Brand Bank, at der er stor usikkerhed.

»Udviklingen i landbruget er dog fortsat en væsentlig usikkerhedsfaktor, og yderligere forværringer i sektorens vilkår vil kunne påvirke forventningerne negativt,« skriver banken, der dog mener, at den i 2015 har taget så massive nedskrivninger, at man forventer et lavere niveau i 2016.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle