Banken trækker stikket hos en af Danmarks største kødkoncerner

Eftervirkningerne af coronapandemien presser slagterikoncernen Skare på driften og likviditeten. Revisorerne må nu for andet år i træk tage forbehold for "going concern". Det sent indleverede regnskab har desuden fået banken til opsige samarbejdet med Skare. Kurt Skare ser alligevel lyst på fremtiden.

Slagterikoncernen Skare har netop offentliggjort det seneste regnskab med advarselslamper, der blinker, om muligt, endnu kraftigere end det foregående år.

Både i det øverste selskab for koncernen Kurt Skare Holding og i flere andre af gruppens selskaber er der, ifølge cvr-registret, taget forbehold for "going concern" og dermed altså virksomhedens fortsatte drift.

 - Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som anført i note 1 i årsregnskabet er det en
forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der opnås nye kreditter til indfrielse af de nuværende, som er opsagt. Derudover skal de nye kreditfaciliteter kunne udvides i takt med et eventuelt nyt finansieringsbehov, fremgår det i revisorernes grundlag for afkræftende konklusion årsrapporten for Kurt Skare Holding.

- Ledelsen har ikke på underskriftstidspunktet kunnet fremlægge en plan for, at koncernen kan opnå nye kreditter til indfrielse af de eksisterende samtidig med, at vi ikke har kunnet tilslutte os de af ledelsen udarbejdede budgetter omkring forventningerne til det kommende regnskabsår. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, fremgår det og videre: 

- Tilgodehavender fra salg, der i balancen er indregnet til 249,6 mio. kr., er efter revisorernes opfattelse værdiansat 120 millioner kroner for højt. 

Derudover anfører revisorerne manglende nedskrivninger og tilgodehavender, der er værdiansat for højt for et samlet bløb på 400 millioner kroner.

Ejerkredsen helt uenig

Helt, helt usædvanligt har Skaregruppen med Kurt og Gitte Skare i front, fredag aften udsendt en pressemeddelelse, hvor de kommenterer på koncernens regnskab og deres uenighed med revisorerne. Her påpeger koncernen allerførst: - Der er altid en anden side af sagen.

- Der er altid gode grunde til, at et regnskab ser ud, som det gør. Sådan er det også med regnskabet fra koncernen  og SKARE Gruppen  2020/21, som vi netop har offentliggjort. Resultat før skat blev et plus på mere end DKK 20 mio., og vi er fulde af fortrøstning med hensyn til fremtiden. Vores virksomhed har i år faktisk 50 års jubilæum og består af 650 dygtige medarbejdere. Vi er en familieejet virksomhed og ser vores forretning i et langsigtet perspektiv, hvor vi gennem årene har oplevet både gode og dårlige tider. Det bliver gode tider igen - og vi har tænkt os at være en del af dem, lyder det fra Kurt Skare i pressemeddelelsen. 

Kan ikke slagte en halv ko

Det fremgår endvidere i pressemeddelelsen, at det er coronapandemien, der har udfordret driften og likviditeten og at branchen har særdeles hårdt ramt, fordi salget af kød til  de professionelle køkkener var lukket ned i lange perioder. Både herhjemme og i udlandet.

- ....Af gode grunde kan man ikke nøjes med at slagte en halv ko, når man skal have hakket oksekød. Det betød, at vores varelager af især dyre udskæringer voksede markant til DKK 235 mio, forklarer Kurt Skare og fortsætter: 

 - Den store lagerbeholdning har naturligvis presset vores likviditet hårdt. Det har blandt andet betydet, at vi måtte bede om henstand for importmomsbetaling. Vi har betalt den udestående moms, og det er vi stolte af.

Den måde de har valgt at løse problemerne på, bliver ikke bakket op af koncernens revisorer.

- Vi kunne vælge at sælge ud af vores varelager til kunstigt lave priser, tage store afskrivninger eller lægge kød på frost. Vi valgte den sidste løsning. Vi synes, det er almindelig sund fornuft at opbevare  kødet professionelt  på frysehus  og sælge ud i takt med, at efterspørgslen stiger, og priserne  er gode. Værdien  har vi imidlertid ikke været enige med vores revisionsselskab om, og det er blandt andet grunden til, at regnskabet først er indleveret op til deadline, siger den erfarne slagterimand.

På grund af de sent indleverede regnskaber har koncernens pengeinstitut opsagt samarbejdet. Alligevel ryster koncernen ikke på hånden.

- Vores strategi om at beholde  det store varelager  til  bedre tider, har allerede  vist sig at være rigtig. Efter at myndighederne ophævede tvangs-nedlukningerne i Danmark og udlandet, er varelageret nedbragt med DKK 90 mio. Og vi forventer at det skrumper med yderligere DKK 90 mio. i indeværende regnskabsår. Og priserne stiger. Det er ikke bare en forventning, vi har. Internationalt set stiger priserne på fødevarer nu markant, og der tales sågar om mangel på fødevarer - og især oksekød, siger Kurt Skare.

Det bliver yderligere remset op, at koncernen i perioden har investeret 75 millioner kroner i selskabet Defco samt cirka 10 millioner kroner i fabrikken i Vejen. Investeringerne er gjort uden at trække ekstra kreditter i banken.

Slagterikoncernen slutter af med at påpege, at man har haft stort fokus på at bevare arbejdspladserne, da det ikke er medarbejdernes skyld, at der var corona, og at mange kunder har været tvangslukkede. Det er betalt med private midler, fremgår det.

 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle