Beder-landmand efter sprøjteforbud: Folkedomstolen har dømt os

Jens Anker Bøje, Beder, er skuffet men ikke overrasket over klagenævns opbakning til sprøjteforbud.

»Jeg er selvfølgelig skuffet over kendelsen. Men jeg er ikke overrasket - det er den vej, vinden blæser. Folkedomstolen har forlængst valgt side«.

Gdr. Jens Anker Bøje, Beder, er en af ni landmænd i Beder-området, som med øjeblikkelig virkning har fået forbud mod at sprøjte sine marker efter en kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fredag.

Nævnet har givet Aarhus Kommune medhold i, at det var i orden at indføre forbud mod brug, opbevaring og håndtering af pesticider på de ni landbrug.

Jens Anker Bøje, der har 17 hektar, som bliver omfattet af sprøjteforbuddet, mener ikke, kommunen har dokumenteret, at hans konventionelle landbrug udgør en sundhedsfare for aarhusianerne. Og han tror ikke på det.

»Jeg vil da også gerne have rent drikkevand til mig selv om min familie! Og det mener vi også vi får, når vi driver vores landbrug lovligt«.

Forbud i kraft nu

Aarhus Kommunes sprøjteforbud blev påklaget af lodsejerne, lokale foreninger og Landbrug & Fødevarer i fællesskab og det fik derfor opsættende virkning til nu.

Men efter nævnets kendelse fredag er sprøjteforbuddet straks trådt i kraft hos landmændene.

»Nu skal jeg til at drive min virksomhed på et helt andet grundlag end det, jeg er uddannet til. Uden at ane, hvad jeg får for det; det var der vist ikke andre mennesker, der ville finde sig i«, siger Jens Anker Bøje.

Afskåret fra øko-tilskud

Beder-landmanden tilføjer, at han indtil videre kun har udsigt til tab, når han skal drive sit landbrug sprøjtefrit uden nogen form for kompensation:

Aarhus Kommune har ganske vist tilbudt en erstatning på 50.000 kroner pr. hektar, men det har han blankt afvist, da det ligger meget langt væk fra det, han opfatter som ’fuld erstatning’.

Bl.a. fordi det tinglyste sprøjteforbud betyder, at han nu og for altid vil være afskåret fra at søge tilskud til økologisk drift eller til reduceret kvælstoftilførsel til arealet.

»Jeg kan hverken få omlægningstilskud eller de løbende, økologiske arealtilskud, hvis jeg lægger om. Derfor er den erstatning, som kommunen har tilbudt, helt og aldeles utilstrækkelig,« mener Jens Anker Bøje.

Køb min jord

Jens Anker Bøje mener grundlæggende, at den eneste rimelige løsning på en situation, hvor samfundet kræver grønne landbrug efter egen opskrift, vil være, at man opkøber de berørte ejendomme.

Så kunne han selv og andre berørte landmænd komme videre i livet.

Men som det tegner nu håber han, at sagen ender ved domstolene, selvom der så formentlig vil gå yderligere en årrække, inden den har fundet sit endelige udfald.

»Nu kommer vi til at diskutere det her de næste fem-seks år. Uden vi aner, hvor det ender«.

Ser forkert ud

Jens Gammelgaard, formand for Odder-Skanderborg Kommune, én af de foreninger, der støtter landmændene, er skuffet over kendelsen.

»Det ser helt forkert ud. Men nu skal vi have tid til at se det igennem og vende det med vores jurister. Så tager vi den derfra«.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle