Beder-sagen afgjort: Større erstatning til store ejendomme – reduktion til mindre

De fem største ejendomme skal have større erstatning for ikke at måtte dyrke jorden konventionelt. Det har Overtaksationskommissionen afgjort. Til gengæld nedjusterer kommissionen erstatningen til to af ejendommene i sagen, som L&F og lokale landboforeninger har ført.

Overtaksationskommissionen har på kun to uger afsagt kendelser om erstatning i sagerne om forbud mod konventionel drift for syv lodsejere med otte ejendomme i Beder-området.

Landbrug & Fødevarer og de lokale landboforeninger har ført sagen for lodsejerne.

Resultatet er, at erstatningerne går pænt op for nogle og går markant ned for andre i forhold til taksationskommissionens afgørelse. Den hævede sidste år erstatningen med 50 procent i forhold til kommunens tilbud.

"Vi noterer os, at Overtaksationskommissionen fastslår, at hektarprisen for ejendomme, der drives konventionelt i hvert tilfælde er 180.000 kr. pr. hektar i området, selvom vi mener at have dokumenteret, at den faktisk er højere. Men vi glædes over, at restværdien er takseret til 70.000 kr. pr. hektar. Erstatningen er således 110.000 kr. pr. hektar, og det er en væsentlig forhøjelse, der vil danne præcedens for de kommende sager, hvor kommunen varsler påbud for større bedrifter", udtaler Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse. 

Aarhus Kommune havde tilbudt 60.000 kr. pr. hektar, hvilket Taksationskommissionen forhøjede til 90.000 kr., og det hæves nu yderligere til 110.000 kr. Desværre fratrækker Overtaksationskommissionen dog 150.000 kr. for visse ejendomme med bygninger, men samlet er erstatningerne forhøjet i runde tal på mellem 35.000 og 200.000 pr. ejendom

Forhøjelsen gælder dog ikke to ejendomme, der får en overraskende og meget stor reduktion i erstatningsudmålingen. Det er Landbrug & Fødevarer ærgerlig og uforstående overfor. 

"Overtaksationskommissionen finder ikke, at der lides nævneværdigt værditab som følge af pålægget for ejendomme, som efter kommissionens opfattelse har karakter af hobbybrug. Den konklusion er vi meget overraskede over", siger Charlotte Bigum Lynæs.

Jens Gammelgaard, formand for Odder-Skanderborg Landboforening, hæfter sig ved, at erstatningen pr hektar er forhøjet markant.

- Det sender et vigtigt signal til Aarhus Kommune og andre kommuner om, at man ikke bare kan fratage folk deres ret til at dyrke jorden. Jeg er glad for forhøjelsen, om end den ikke er så høj, som jeg finder rimeligt. Det er vigtigt, at vi er nået så langt i den her meget lange proces, hvor der virkelig er blevet arbejdet hårdt på kryds og tværs i landbruget. Jeg må dog også sige, at det er en meget skuffende afgørelse for de mindre landbrug. De er ramt urimelig hårdt, siger Jens Gammelgaard.

Landbrug & Fødevarer vil nu nærlæse kendelsen sammen med advokat Håkun Djurhuus fra advokathuset Lundgrens, der har ført sagen. Samtidig vil landbrugsorganisationerne tage en drøftelse med lodsejerne om afgørelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle