Bedre økonomi med grøngødning

20 pct. ’ubrugeligt’ kløvergræs i det økologiske planteavlssædskifte giver bedre økonomi og mere N til rådighed, end hvis man ikke har kløvergræs i sit sædskifte.

Er du økologisk planteavler, der nøjes med 50 kg udnyttet kvælstof i konventionel husdyrgødning? Og har du i dag salgsafgrøder på hele dit omdriftsareal? Ja, så bør du nok ændre strategi«.

Sådan lyder opfordringen fra tre økologikonsulenter i LMO Bendt Jensen, Peter Mejnertsen og Lars Egelund.

»Som økologisk planteavler kan du faktisk nøjes med at dyrke salgsafgrøder på 80 pct. af dit areal og ’ubrugeligt’ kløvergræs, også kaldet grøngødning, på resten. Kløvergræsset afpudses blot løbende og efterlades på marken. Dette giver både en uvurderlig kvælstofmotor i dit økologiske sædskifte og samtidig en bedre økonomi. Oveni gør du noget godt for din jord og miljøet på lidt længere sigt«, fortæller Bendt Jensen.

Mere N øger udbyttet

Årsagen er, at du på de 80 pct. af arealet med salgsafgrøder får en øget tilgængelighed af kvælstof på ca. 34 kg N pr. hektar. Og det er nok til at hente 78 pct. af det udbyttetab, som de 20 pct. med kløvergræs giver. Faktisk giver kløvergræsset så meget mere kvælstof, at der er plads til at prøve mere krævende afgrøder af, f.eks. raps og frøgræs, fortæller Peter Mejnertsen.

»Skal manøvren med 20 pct. kløvergræs holde dig skadesløs rent udbyttemæssigt i følgende 5-marks sædskifte (vårbyg med kløvergræsudlæg - kløvergræs til afpudsning - havre - rug med efterafgrøde - blandsæd af vårkorn/proteinafgrøde), så skal du have en udbyttestigning på godt 8,75 hkg pr. ha på de øvrige 80 pct. af arealet, hvis dit nuværende gennemsnitlige udbytte er 35 hkg pr. ha«.

Hvis blot hver af disse 34 kg udnyttet N giver et ekstra udbytte på godt 20 kg kerne pr. kg kvælstof, så svarer det til, at du henter 6,8 hkg pr. ha ud af de 8,75 hkg pr. ha, du mister på de 20 pct med kløvergræs.

Besparelser på driften

Herefter mangler du at blive kompenseret for de sidste 22 pct. af udbyttetabet eller knap to hkg pr. ha.

»Det kan hentes mere end to gange på de besparelser, der vil komme på driften ved at have 20 pct. kløvergræs i sædskiftet, nemlig sparede udgifter til høst, pløjning, stubharvning og anden jordbearbejdning«, fortæller Lars Egelund.

Det er vel at mærke, inden de mere langvarige besparelser på maskiner og arbejdskraft er indregnet, bl.a. mindre pres på spidsbelastningsperioderne og større kapacitet på maskinerne.

SE mere på www.lmo.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle