Bejdsning af vårbyg med fosfor betaler sig ikke

Bejdsning af vårbyg med Nutrax-P viser ingen stigning i udbyttet i gennensnit af 19 landsforsøg. Heller ingen af enkeltforsøgene gav signifikante merudbytter. Derfor anbefaler Seges ikke en generel bejdsning.

Ingen af 19 landsforsøg i 2016 og 2017 har givet statistisk sikre merudbytter for bejdsning med Nutrax-P. Hverken med eller uden supplerende tilførsel af 30 kg P pr. hektar. Det fortæller Camilla Lemming, som er specialkonsulent i gødning på Seges.

Seges har udført i alt 19 landsforsøg med Nutrax-P på arealer med forventet fosforbehov i 2016 og 2017. I forsøgene er Nutrax-P bejdset på udsæden og afprøvet både uden supplerende tilførsel af fosfor og med samtidig placering af 30 kg P pr. hektar i TSP (Tripel Super Fosfat) ved såning.

Anbefales af DLG

»DLG anbefaler i deres katalog over vårsædssortiment en bejdsning af vårbyg med Nutrax-P. Udgiften til bejdsning skulle være tjent hjem ved merudbytter på 0,5 hkg pr. hektar. DLGs egne forsøg har givet merudbytter på 2,4 hkg pr. hektar for bejdsning med Nutrax-P«, fortæller Camilla Lemming.

Nutrax-P indeholder 11 procent fosfor, 20 procent zink, 5 procent mangan og fire procent kvælstof. Produktet tilbydes bejdset på udsæd af vårbyg i mængder på 60 gram fosfor, 100 gram zink, 30 gram mangan og 20 gram kvælstof pr. hektar.

Det viser landsforsøgene

I halvdelen af de 19 landsforsøg har der været ikke-signifikante merudbytter over de 0,5 hkg pr. hektar, som DLG angiver som grænsen for, hvornår udgift til bejdsning er tjent hjem. I den anden halvdel har der været lavere udbytter i omtrent samme størrelsesorden.

»I gennemsnit har merudbyttet været på minus 0,3 hkg pr. hektar, når Nutrax-P er brugt alene, og minus 0,1 hkg pr. hektar når det er brugt samtidig med placering af 30 kg P ved såning«, fortæller hun.

I kun ét af forsøgene har der været signikant merudbytte for placering af 30 kg P. I det forsøg var der et ikke-signifikant merudbytte for bejdsning med Nutrax-P på 1,1 hkg pr. hektar, når det var brugt uden supplerende tilførsel af fosfor. Når det blev brugt sammen med samtidig placering af 30 kg P i TSP ved såning, var der et ikke-signifikant lavere udbytte på 1,4 hkg pr. hektar.

»Alt i alt har resultaterne fra landsforsøgene i 2016 og 2017 ikke vist nogen sikker effekt for bejdsning med Nutrax-P. Derfor anbefales en generel bejdsning med Nutrax-P ikke«, lyder det fra Camilla Lemming.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.