Beskyttelseslinje blokerer - men ikke altid

Seges fik medhold i to af fire sager om minivådområder inden for strandbeskyttelseslinjen. Nu ligger pejlemærkerne klar.

Det er svært, men ikke umuligt at få dispensation fra Kystdirektoratet til at etablere et mini-vådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på 300 meter.

Det viser fire afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som Seges modtog i april 2021. Seges indbragte i februar og marts 2020 fire sager om placering af minivådområder inden for strandbeskyttelseslinjen, som Kystdirektoratet havde givet afslag.

Afgørelserne trak ud i mere end et år, men i april 2021 modtog Seges afgørelserne fra nævnet.

"Vi fik medhold i to af fire sager", fortæller specialkonsulent ved erhvervsjura Stefanie Sommer Abild, Seges.

Fire forhold især

Klagenævnet lagde i sine afgørelser vægt på især fire overordnede forhold:

Den positive miljøeffekt af minivådområdet og størrelsen af effekten.

Påvirkningen af landskabet - er det åbent og uden tekniske anlæg, vil det normalt ikke kunne rumme et minivådområde.

At miljøeffekten er bundet til placeringen inden for strandbeskyttelseslinjen: Kan samme effekt opnås uden for, vil man ikke kunne opnå dispensation.

Afstand til kysten: Det forventes, at adgang til dispensation er mindre restriktiv i den udvidede strandbeskyttelseslinje (mellem 100 og 300 meter fra strandbredden).

"Det er fire forhold, som oplandskonsulenter og landmænd kan tage i betragtning, når de skal vurdere, om det giver mening at søge om et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen«, siger Stefanie Sommer Abild.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle