Bestyrelsesmedlem kritiserer Økologisk Landsforening for topstyring

Bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening Laust Stenger kritiserer at ny organisationsstruktur for foreningen skal hastes igennem, og mener at medlemmer af bestyrelsen opfører sig 'diktatorisk'. Formand Per Kølster afviser alle kritikpunkter.

"Hvis ikke vi siger stop nu, så går vi kun i mod endnu mere diktatur". Sådan lyder det fra Laust Stenger, økologisk malkeproducent og medlem af bestyrelsen i Økologisk Landsforening.

Udmeldingen kommer i kølvandet på et omdiskuteret forslag om en ny struktur i organisationens bestyrelse.

Planen er, at den fremtidige bestyrelse skal bestå af 5-7 medlemmer, mod i dag 13. Samtidig skal der oprettes et repræsentantskab, der kommer til at bestå af 29 medlemmer, som vælges i foreningens fagudvalg.

Forslaget har få dage før generalforsamlingen fået flere medlemmer af foreningen samt bestyrelsesmedlemmer til at ytre kritik, da man føler forslaget er blevet listet ind af bagdøren og frygter, at toppen bliver for smal.

Også bestyrelsesmedlem Laust Stenger har nu henvendt sig for at gøre opmærksom på sin kritik:

"Jeg fornemmer, at der er en elitebestyrelse bestående af formanden, næstformanden og kassereren, og bagved dem sidder vi andre i bestyrelsen. Hvis vi slanker bestyrelsen, er jeg bange for, at magten kommer på alt for få hænder", siger Laust Stenger, der også tidligere har siddet i bestyrelsen hos Økologisk Landsforening, men det sidste år har siddet som 2. suppleant indtil flere medlemmer trådte ud af bestyrelsen, og han måtte indtræde i december 2020.

BEKYMRET FOR YTRINGSFRIHEDEN

En af bekymringerne hos Laust Stenger er, at de demokratiske spilleregler ikke bliver overholdt i foreningen. 

"Eksempelvis har jeg oplevet, at ting jeg påpeger ikke bliver ført til referat. Medlemmer der ønsker sager taget op bliver enten overhørt, eller sagen bliver bagatelliseret, og senest ville jeg have et læserbrev optaget i bladet Økologisk Landbrug, men jeg fik at vide, at det skulle forbi formanden først. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor skal formanden tjekke et læserbrev? Jeg er bekymret for ytringsfriheden og frygter, at ting bliver tysset ihjel", siger Laust Stenger.

Han mener at vide, at flere bestyrelsesmedlemmer er enig i hans udlægning.

"Jeg siger ikke, at jeg har ret hver gang, men jeg mener nu engang, at processen i en demokratisk forening er, at når nogen synes rød, og nogen mener blå, så bliver man enig om brun. Hvis en bestyrelse slankes til 5-6 personer, så er det svært at få alle perspektiver af køn, alder og beskæftigelse med i beslutningerne". 

Et kritikpunkt for ham er også, at det nye repræsentantskab 'kun' skal mødes to gange om året. Det giver dem reelt ingen indflydelse, og der bliver ikke nok tid til at idéudvikle foreningen eller økologien.

Er en løsning så ikke, at repræsentantskabet mødes oftere?

"Det er da et skridt i den rigtige retning, men som jeg kender den nuværende bestyrelse, så kan man godt lave en aftale, men når det kommer til overholdelse af den, så er der ikke lige råd ... eller der er en anden undskyldning. Derfor er jeg nødt til at sige stop nu".

VIRTUEL HAST

Den nye struktur er sat til afstemning på Økologisk Landsforenings virtuelle generalforsamling på fredag, den 5. marts.

Flere medlemmer og bestyrelsesmedlemmer kritiserer, at et så vidtrækkende forslag skal køres igennem på et virtuelt møde. De opfordrer bestyrelsen til at udsætte afstemningen om den nye struktur til næste år.

"Min opfattelse er, at man mener, at nu har man arbejdet med det her så længe, at nu skal det bare stemmes igennem. Jeg er bange for, at vi på et virtuelt møde ikke kan blive ordentlig hørt, men at forslaget bare stemmes igennem".

Hvorfor har du ikke råbt op noget før?

"Jeg er bange for, at der er mange, der har de samme bekymringer som mig, men med den propaganda, der kører fra formanden lige nu, hvor jeg ikke kan skrive et læserbrev uden at han skal kommentere det, så bliver forslaget bare vupti stemt igennem, hvis vi ikke kan diskutere det ordentligt på en generalforsamling".

Kommer du ikke kun med den her kritik offentligt nu, fordi du selv er på valg til generalforsamlingen og håber at blive valgt ind igen?

"Jeg har vist ikke ry for at være kritisk over for alt, og sige 'se mig'. Men her er jeg faktisk ikke enig med størstedelen af bestyrelsen, og derfor har jeg brug for at fortælle det her og tage det ud i medierne", siger Laust Stenger, der også påpeger at forslaget lige nu lægger op til at formanden både skal være formand for repræsentantskabet, bestyrelsen, formandsskabet og den politiske styregruppe.

"Det er et demokratisk underskud, som jeg ikke kan anbefale, og det er slet ikke i vores forenings ånd".

FORMAND AFVISER KRITIKKEN

Formand for økologisk Landsforening, Per Kølster, afviser kritikken. Det handler ifølge ham ikke om topstyring og udemokratiske metoder, men om en reel ny arbejdsfordeling i Økologisk Landsforening.

"Jeg ved dårligt, hvad jeg skal sige til det. En bestyrelse består i vores tilfælde af 13 medlemmer, og for formanden og næstformand er der et dagligt arbejde i formandskabet med løbende møder, som giver en arbejdsdeling, der gør, at ting kan gå hen over hovedet på andre bestyrelsesmedlemmer, det er der ikke noget underligt i. Laust er kommet ind i bestyrelsen for nyligt og har haft kort tid til at sætte sig ind i det her, så de beskyldninger står for hans egen regning. Det er ikke en rar påstand at skulle kommentere på i pressen", lyder det.

Han fortæller desuden, at man ikke planlægger at udsætte beslutningen om den nye struktur, ligesom han aldrig har haft et krav om at kigge læserbreve igennem. Du kan læse hele Per Kølsters svar på kritikken her.

Kommentar kl. 10:58 d. 3. marts: Økologisk Landbrugs stedfortrædende redaktør, Henrik Hindby Koszyczarek, oplyser til Landbrugsavisen, at der var tale om en decideret artikel og ikke et debatindlæg, og at han selv rettede henvendelse til bestyrelsen for at få den til at forholde sig til kritikken.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle