Biavlere og bier klar til forårets blomstring

Danmarks Biavlerforening vurderer, at 30 procent af Danmarks cirka 100.000 bifamilier udlejes til bestøvning i landbrug og gartnerier.

Af Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder, Danmarks Biavlerforening

Foråret står for døren, og det betyder travlhed hos landets biavlere. Om kort tid begynder blomstringen på markerne og i frugt- og bærplantagerne. Dermed kommer også behovet for biernes bestøvningsarbejde, så udbyttet kan sikres.

Det gælder både fremmedbestøvede afgrøder, hvor biernes bestøvning er helt afgørende for overhovedet at få et udbytte, og blandt de selvbestøvede afgrøder, hvor der er en gevinst at hente, idet bierne optimerer udbyttet.

Blandt de selvbestøvende afgrøder, som kvitterer for biernes bestøvning, kan blandt andet nævnes hestebønne: I nyere svenske undersøgelser har man i hestebønne fået 27 procent højere udbytte, hvis bierne bestøver planten.

Normalt ligger det største fokus på at forøge udbyttet kvantitativt, men i de senere år er der kommet et øget fokus på de kvalitative fordele ved optimal bestøvning.

For en afgrøde som æbler kan en optimal bestøvning give større og mere velformede frugter. Nyere forsøg har vist, at biernes bestøvning også kan forbedre andre kvalitetsparametre, for eksempel modner raps hurtigere og mere ensartet.

På baggrund af Danmarks Biavlerforenings medlemsundersøgelse i 2021 vurderes det, at 30 procent af Danmarks cirka 100.000 bifamilier udlejes til bestøvning i landbrug og gartnerier.

Det er naturligvis især de større biavlere, der er hel- eller deltidsbeskæftiget med biavl, som varetager bestøvningsopgaverne.

På hjemmesiden www.bestøverportalen.dk kan der skabes kontakt til biavlere, der udlejer bier til bestøvning. Her kan du også finde faktaark om bestøvning i en lang række afgrøder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle