Biogas-priser giver godsejers pengetank et tilbageslag

Godsejer Bent Wedells resultater dykkede i 2019 som følge af dårligere biogas-priser.

2019 endte med et væsentlig lavere resultat end vanligt for en af landets største godsejere, nemlig Bendt Tido Wedells selskab Wefri A/S, der ejer Frijsenborg Land- og Skovbrug som Wedelssborg.

Her drives der ud over markdriften også kyllingeproduktion, biogas samt udlejes boliger.

Hvor 2018-resultatet i den enorme pengetank, som Wefri A/S udgør, endte på 64,8 mio. kr. i plus på nederste linje, var 2019-resultatet mærkbart lavere, nemlig med 12,3 mio. kr.

"Resultatet er mindre tilfredsstillende og skal især ses i lyset af dårlige markedsvilkår for biogas", lyder det i den kortfattede ledelsesberetning.

Enorm pengetank

Omsætningen i Wefri oplyses ikke. I stedet oplyses bruttofortjenesten, der er steget fra 7,5 mio. kr. i 2018 til nu 25,6 mio. kr. 

Den store del af Wefri A/S's aktiviteter ligger dog i underliggende datterselskaber - og her er årsagen til, at regnskabet er faldet tilbage, når det gælder overskuddet på bundlinjen.

For hvor der i 2018 var indtægter fra datterselskaberne på 49,5 mio. kr. i plus, så endte 2019-resultaterne med et underskud på 3,8 mio. kr.

Wefri A/S er dog samlet set fortsat en yderst velpolstret virksomhed. Ud af den 898 mio. kr. store balance, er de 624 mio. kr. egenkapital. I alt er grunde og bygninger i balancen værdisat til 453 mio. kr.

I alt råder selskabet over 10.151 hektar, hvoraf de 4.000 er landbrug, mens 6.147 er skov og eng. De såkaldte herregårdskyllinger blev tidligere solgt under brandet "De 5 gårde", men Wefri forlod samarbejdet sidste år for i stedet at sælge direkte under eget navn til Coop.

Den tidligere DLG-boss Asbjørn Børsting er formand for bestyrelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle