Biogassen sikrer Maabjerg overskud

Biogassen gav overskud, mens kraftvarmen gav lille underskud.

Maabjerg Energy Center har aflagt sin første regnskab for et helt år, efter at de lokale varmeselskaber i Holstebro og Struer i sommeren 2015 købte ”Måbjergværket” tilbage fra Dong Energy.

Koncernens 2016-regnskab endte tilfredsstillende, konkluderer ledelsen.

Biogassen har omsat for 89 millioner kroner og giver igen i år et lille overskud, mens kraftvarmen har omsat for 270 millioner kroner og giver et lille underskud.

Samlet set er koncernens resultat tæt på nul – i alt et overskud på en halv million kroner. Og sådan skal det være, fortæller Nils Ulrik Nielsen, bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Center Holding A/S.

"Den grønne energiproduktion i Måbjerg foregår efter hvile-i-sig-selv princippet. Det skal kunne løbe rundt, og hvis det giver overskud, sænker vi priserne. Og vi har faktisk sænket fjernvarmeprisen med hele 14 procent sidste år. Det er meget tilfredsstillende," siger Nils Ulrik Nielsen i en pressemeddelelse.

Over 97 procent af fjernvarmen i det tilknyttede fjernvarmenet i Holstebro og Struer Kommuner er nu baseret på biomasse, mens resten er naturgas. En del af den grønne energi kommer fra MEC BioGas, som igen har præsteret et overskud. Resultatet for 2016 endte på halvanden million kroner før skat.

Stor kartoffelavler bliver borgmester 23. november · 11:14

"Biogasanlægget har sat ny produktionsrekord med 21,4 millioner kubikmeter biogas. Det er faktisk 15 procent mere, end anlægget er designet til. Det har været et godt år, og vi leverer nu biogas til både varme- og el-produktion hos Arlas mejerier i Holstebro, så vi har sikret en god og fleksibel afsætning for biogassen," fortæller Nils Ulrik Nielsen.

Den faldende varmepris er en direkte gevinst af den synergieffekt, der opstod ved at købe kraftvarmeværket tilbage på lokale hænder og samle det i en koncern med biogasselskabet, melder han.

"Vi har fået frihed til at regulere, om kraftvarmeværket skal producere fjernvarme eller el. Det betyder, at vi om vinteren kan prioritere fjernvarmen, og så sparer vi rigtig mange penge, som ellers skulle være gået til at drive decentrale spidslast-varmecentraler på olie og naturgas. Det er økonomisk snusfornuft og samtidig godt for miljøet, når vi fyrer med biomasse i stedet for fossile brændsler," siger Nils Ulrik Nielsen.

Maabjerg Energy Centers nye organisation er forberedt til, at koncernen senere kan udvides med et 2G-bioethanolanlæg, som har været i støbeskeen siden august 2011.

"Vi lægger vægt på, at den lokale varmeproduktion skal kunne hvile i sig selv økonomisk. Det kan den, så vi er ikke pressede af, at bioethanol-projektet trækker ud. Men selvfølgelig vil vi gerne i gang, så vi kan skabe lokale job og få endnu større synergieffekter i den grønne energiproduktion," siger Nils Ulrik Nielsen.

En udenlandsk investor har vist interesse for at investere i bioethanolanlægget. Det betyder, at forhandlinger med regeringen om rammevilkår for produktionen nu er genoptaget.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu