Biologer renser danske søer med tonsvis af aluminium og syre

Myndighederne skruer nu op for brugen af kemiske midler til rensning af landets grumsede søer, hvor fiskene gisper efter vejret. Det skriver fagbladet Ingeniøren.

I flere år har danske forskere nemlig forsøgt sig med at hælde aluminium opløst i svovlsyre eller salte i mindst syv danske søer for at binde fosfor hårdt i bundfaldet. Og efter 16 år med høst af erfaringer er tiden kommet til at udbrede metoden, skriver Ingeniøren.

"Vi er færdige med eksperimentalfasen. Nu begynder metoden for alvor at blive implementeret i Danmark,« siger adjunkt, og ph.d i biologi Sara Egemose fra Syddansk Universitet, der er en af landets førende eksperter i sørestaurering.

I Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (Svana) bekræfter kontorchef Harley Bundgaard Madsen, at aluminiumbehandling indgår i de nye vandområdeplaner, der strækker sig frem til 2021 og afløser vandplanerne 2009-2015 og tidligere vandmiljøplaner.

"Vi har udpeget 24 søer i Danmark, hvor vi vil forsøge sørestaurering. I halvdelen af dem regner vi med, at aluminium bliver brugt,« siger han til Ingeniøren.

Aluminiumbehandling er en ret udokumenteret metode i resten af verden. Bortset fra behandling af tre søer i Sverige og tre søer i Tyskland i starten af 00’erne har kun USA erfaring med metoden.

Den sidste sø i Danmark, hvor aluminiumbehandling er brugt, var Sørup Sø i Svendborg Kommune, hvor man i 2015 hældte seks ton i den lavvandede sø på 900 gange 150 meter.

Baggrunden for, at aluminiumbehandling vinder frem, er, at der i flere årtier har flydt store mængder fosfor til søer over alt i landet fra især spildevandsledninger og landbrug. 499 af landets 691 søer er så belastede af fosfor, at de ikke lever op til EU’s krav om god økologisk tilstand, viser den seneste opgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

"Vi ville gerne lave sørestaurering i flere søer, men de fleste steder er tilførslerne af fosfor ikke stoppet, og så vil det være spild af penge," siger Harley Bundgaard Madsen.

Metoden er dog ikke uden problemer. Aluminium er nemlig giftigt for fisk og bunddyr, og hælder man opløsningen i søen ved for høj eller for lav pH-værdi eller i for store mængder på en gang, så opstår der fiskedød, som der er observeret i Kollelev Mose og Vedsted Sø.

»At vi overhovedet tyer til aluminiumbehandling, er jo trist. Det udstiller, at vi i årtier ikke har gjort nok ved udledningen af fosfor. Metoden kan være udmærket som et hurtigt fiks, men hvis vi vil redde søerne, så skal fokus være på at standse næringsstoftilførslerne,« siger Kaj Sand-Jensen, professor i ferskvandsbiologi på Københavns Universitet.

Også Henning Mørk Jørgensen, rådgiver for Danmarks Naturfredningsforening i sager om vandmiljø, kalder brugen af aluminiumbehandling for trist.

"Det er ærgerligt, at vi nu skal tage aluminium-metoden i brug. På den ene side forstår jeg godt, at man ikke orker at vente 20 år på, at søen renser sig selv, men personligt mener jeg, vi bør have tålmodighed og afholde os fra kemi,« siger han til Ingeniøren.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle