Bjerge af landbrugsdata skal hente milliarder hjem til landbruget

Big Data ventes at kunne hæve landmændenes indtjening med fem procent: Jens Bligaard, afdelingsleder ved Seges, har store forventninger til det økonomiske potentiale i at kombinere store mængder landbrugsdata på nye måder.

Det handler om samkøring af data - bjerge af data.

Data, som moderne landbrug og fødevareproduktion er læsset med og som landbrugsmaskiner, traktorer, sprøjter og malkerobotter samler op på sim-kort via sensorer.

Men det handler også om de data, som ligger i de mangeårige, veletablerede landbrugsdatabaser som Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen og regnskabsdatabasen Ø90. Og om data fra myndighedsregistre som Vetstat - og mange andre.

Alt sammen data, som hidtil har ligget i adskilte databaser, men hvor ny computerkraft gør det muligt at samkøre dem, finde nye mønstre. Big Data.

»Big Data handler om at spotte de sammenhænge, vi ikke kan se med det blotte øje,« siger Jens Bligaard, afdelingsleder ved Planter og Miljø, Seges i Skejby.

Unik position

Jens Bligaard er en af de centrale aktører hos Seges i et pionérarbejde, der har som mål at få omsat begrebet »Big Data« til et brugbart værktøj i rådgivningen.

Et redskab der skal bruges til at optimere inden for planteavlen, hvor forprojektet »Future Cropping« - et bredt samarbejde mellem Seges, Innovationsfonden, universiteter og virksomheder - allerede er sat i søen. Men perspektiverne er lige så store inden for kvægbrug, svineproduktion, alle former for husdyrbrug og fødevareproduktion.

Potentialet er en øget indtjening på mindst fem procent, viser en rapport, som Landbrug & Fødevarer har været medforfatter til sammen med DTU.

»Vi har en helt unik position i dansk landbrug i forhold til næsten alle andre i forhold til at udnytte den her Big Data-tankegang. Der findes ingen andre lande, hvor man har så systematiserede oplysninger gennem mange år, som dansk landbrug. Vi forventer os en masse af det,« siger Jens Bligaard.

»Big Data er en mulighed for at gøre dansk landbrug mere konkurrencedygtigt ved at opdage mønstre, vi ikke tidligere har været opmærksom på. Ved at kombinere viden om sædskifte, grovfodersammensætning, høstmetoder, mælkekvalitet, dækningsbidrag, osv. på nye måder. Vi skal finde de sammenhænge, vi ikke selv kan tænke os til.«

Jura skal afklares

Hos Seges har Jens Bligaard og hans kolleger arbejdet med Big Data gennem et par år.

Der er fortsat juridiske, tekniske og analysemæssige aspekter, der skal afklares.

»Den teknologiske udvikling har gjort, at vi har fået nye muligheder for at sammenstille data på tværs, men der er stadig tekniske spørgsmål. Desuden er vi ved at afklare juridisk, om det er nødvendigt med yderligere samtykkeerklæringer fra landmænd, der leverer data. Og vi er ved at finde ud af, hvilke analyseværktøjer vi skal bruge.«

Gennembrud om to-tre år

Big Data-tankegangen udnyttes i dag mest af it-giganter som Apple og Google, der opsamler fantasillioner af data om mennesker og deres vaner.

Det er data, som kan omsættes til kommerciel viden for erhvervslivet.

Inden for landbrug og fødevarer er brug af Big Data endnu kun på kravlestadiet, selvom Monsanto så småt er i gang, siger Jens Bligaard. Han forventer et gennembrud inden for to-tre år.

»Vi håber, danske landmænd bliver »first movers«. Det ligger i vores dna at være på forkant.«

Faktaboks

Big Data

  • Dækker over indsamling, opbevaring, analyse, behandling og fortolkning af enorme mængder af data. 
  • Bruges af virksomheder som Apple og Google.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle