BL-advokat: Nye tal beviser, at vandplaner er retsstridige

Danmark undlod at konsekvensvurdere vandplanerne - nu er de mejslet i granit og kan kun omstødes ved dom eller af Folketinget. Det siger Hans Sønderby, advokat for Bæredygtigt Landbrug.

De seneste konsekvensvurderinger af vandplanerne fra Seges, Ifro og Aarhus Universitet dokumenterer, at vandplanerne er retsstridige, eftersom deres konsekvenser først vurderes nu.

Ifølge EUs vandrammedirektiv skulle det være sket for mange år siden. Det skriver Hans Sønderby, advokat for Bæredygtigt Landbrug, i en udtalelse.

Han henviser til, at vurderingerne samstemmende viser, at konsekvenserne af planerne har enorme og dermed uacceptable konsekvenser for landbruget og for samfundsøkonomien.

Eksperter enige

Ifro fastslog således for nylig, at vandplanerne vil føre til, at store dele af landbrugsjorden ved Nors Minde Fjord tages ud af omdrift.

Seges har senest fastslået, at samme mønster gælder for Nordjylland.

Og så har Aarhus Universitets professor Jørgen E. Olesen allerede i 2016 opstillet tre scenarier, som peger på, at det vil være nødvendigt at braklægge mellem 23 og 37 procent af landbrugsjorden for at opfylde vandplanerne.

»Med så mange dygtige mennesker er det altså slået fast, at vandplanerne er uspiselige for samfundet og for landbruget,« skriver Hans Sønderby.

Forløb vendt på hovedet

Det er imidlertid i strid med vandrammedirektivet, at konsekvensvurderingerne foreligger så sent.

Hans Sønderby henviser til. at Vandrammedirektivet fastslår, at myndighederne har pligt til tidligt i forløbet at beregne konsekvenserne af vandplanerne og oplyse politikerne om dem, så de kan træffe beslutninger på fuldt oplyst grundlag.

»Men i Danmark har man så at sige vendt implementeringen på hovedet: I stedet for at se på konsekvenserne i 2007 og 2008, før man fastlagde en handlingsplan, har man gjort det i omvendt rækkefølge. Hvis de konsekvenser havde været kendt tidligere, som de burde have været, havde man jo aldrig vedtaget den indsats.«

Mejslet i granit

Direktivet gør det muligt at inddrage hensyn til, om det er uforholdsmæssigt bekosteligt at bringe et vandplanområde i god økologisk stand.

Men det har den »omvendte proces« umuliggjort.

Derfor står man nu, ifølge Hans Sønderby, i en suppedas, hvor det vil være nødvendigt at skrinlægge planerne - men hvor der ikke findes EU-retlige værktøjer til at gøre det.

»Vi står i realiteten med vandplaner, der nu er mejslet i granit - og først nu ser vi konsekvenserne. Det er en dødsensfarlig vej, de danske myndigheder er gået. Man skulle selvfølgelig have startet med konsekvensvurderingerne.«

»Ingen smuthuller«

Ifølge Hans Sønderby er der ingen smuthuller til at få vandplanerne fundamentalt ændret.

De eneste muligheder er, mener han, hvis det lykkes at få vandplanerne underkendt ved dom. Eller hvis et politisk flertal i det danske Folketing kan enes om »at lægge sig fladt ned« og erkender overfor EU, at man har tilsidesat vandrammedirektivet og derfor er forpligtet til at starte processen helt for fra.

»Ellers vil vi være forpligtet til at følge det, der er vedtaget«.

Dødsmærkede landbrug

Det er ifølge Hans Sønderby en skærpende omstændighed ved den »omvendte« proces, at de mange beregninger af vandplanernes konsekvenser nu har klistret et »dødsmærke« på mange landbrugsbedrifter.

»Det er efter min vurdering en skærpende omstændighed, som Bæredygtigt Landbrug naturligvis vil påberåbe sig i den igangværende retssag,« siger Hans Sønderby.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle