Blot otte gårde konkurs

I juli måned var der ganske få konkurser.

I juli måned var der blot otte konkurser i kategorien "Landbrug, fiskeri og skovbrug," hvor landbrug traditionelt er den helt store.

Det er et tegn på, at der fortsat er færre konkurser i landbruget.

De otte konkurser er kun overgået - med omvendt fortegn - af december måned, hvor der blot var seks konkurser. Ellers skal vi tilbage til november 2014 for at finde et lavere konkurstal for en enkelt måned.

Seges forventer forventer, at højkonjunkturen - med stigende priser på mælk og svinekød - fortsætter i resten af 2017 og ind i 2018, og at antallet af konkurser vil fortsætte med at falde.

Antallet af konkurser vil komme ned i nærheden af 140 i år, forventer Seges. Det kan lyde som mange, men skal holdes op mod 200 konkurser sidste år. Det er altså et fald på 30 procent.

Tendensen med et faldende antal konkurser forventer Seges vil fortsætte ind i 2018, dog i et lavere tempo.
 
"Det er stærkt positivt for alle involverede parter, når antallet af konkurser falder, og omsætningen af landbrugsejendomme i stedet kan ske på mere normale markedsvilkår, for konkurser er forbundet med store menneskelige omkostninger, der berører hele familier," slår erhvervsøkonomisk chef hos Seges, Klaus Kaiser.

Medie: Kapitalfond vil købe stor biogasproducent 12. december · 17:21

Det er fortsat mælke- og svineproducenterne, der står for hovedparten af konkurserne.

Nedenfor ses en en graf med udviklingen i antal konkurser. Seges foretrækker at opgøre konkursdata som løbende 12 måneder, da der kan være en del sæsonmæssige forhold, som kan give et misvisende billede i de enkelte måneder.

Den blå linje til sidst i grafen er Seges' prognose for udviklingen i 2017.

Nedenfor ses antal konkurser i rene tal.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu