Borgmestre i Vejle og Hedensted bakker op om landbruget

Hedensteds og Vejles borgmestre bakkede op om landbrugserhvervet på generalforsamling i Vejle-Fredericia Landboforening.

Hedensteds og Vejles borgmestre, Kirsten Terkilsen (V) og Arne Sigtenbjerggaard (V), deltog i generalforsamlingen i Vejle-Fredericia Landboforening den 14. marts.

Foreningen, som har medlemmer i Vejle, Hedensted og Fredericia Kommuner, havde indbudt borgmestrene til at fortælle om samspillet mellem kommuner og landbrug. Fra Fredericia var borgmester Jacob Bjerregaard (S) forhindret.

"Selvfølgelig skal landbruget producere i samklang med miljø og natur, men vi skal ikke overimplementere. Vi skal tilgodese begge dele," lød det fra Kirsten Terkilsen.

"Regler skal overholdes, men de skal ikke overdrives, og vi skal udføre myndighedsopgaven med service. Vi skal gøre os umage med, at jeres erhverv kan udfolde sig i den rigtige retning. I Vejle vil vi være en førende erhvervs- og vækstkommune, og det er landbruget en vigtig del af," siger Arne Sigtenbjerggaard.

"Det kan godt lade sig gøre at drive et rentabelt landbrug, uden at det skader natur og miljø, og vi skal gå forrest med målrettet regulering," sagde Vejles borgmester videre.

Begge understregede, at de er meget opmærksomme på den vanskelige økonomiske situation, landbruget befinder sig i lige nu. De ser frem til, at landbrugspakken får effekt.

Kritik af vandområdeplaner

Kirsten Terkilsen fortalte bl.a. om Hedensted Kommunes høringssvar til vandområdeplanerne i 2015, hvor byrådet tog afstand fra planerne på grund af deres konsekvenser for landbruget.

Kendt direktør træder tilbage - jernmand tager over 16. januar · 06:00

"Vi påpegede i svaret, at vi ikke skal pålægge landbruget yderligere forpligtelser og vi påpegede, at et effektivt landbrug godt kan forenes med et godt miljø."

Hun berettede om kommunens store fokus på oprensning af vandløb og grødeskæring som følge af store nedbørsmængder og mange befæstede arealer.

"Vi har mange steder, hvor vandet ikke kan komme væk, og det har vi besluttet, at vi vil gøre noget ved. Det hele er under pres, og det generer ikke kun landbrug men også husejere og i sommerhusområder. Vi arbejder lige nu på en overordnet plan for, hvordan vi kan blive bedre til at få vandet ledt væk, og vi sætter også ind for at løse problemet her og nu. Vi vil have løst vandproblemerne," sagde hun.

Også problem i Vejle

Arne Sigtenbjerggaard fortalte også om Vejles store udfordringer med vand og sagde, at han har stor forståelse for, at vandet skal væk fra markerne, og at der er behov for øget grødeskæring mange steder.

De to borgmestre kom også ind på grundvandet og sagde, at det er en selvfølge, at der skal passes godt på det.

Rent vand

"Vi har et godt samarbejde med vandværkerne, og vi befinder os langt fra grænseværdierne i forhold til både nitrat og pesticider og har ikke behov for særlige krav og reguleringer af landbruget. Jeg er glad for, at vi kan producere fødevarer og rent drikkevand samtidig," sagde Kirsten Terkilsen.

Debatten drejede sig også om erhvervs- og udviklingsstrategier, byggesagsbehandling, miljøansøgninger, planlov samt landbrugets sociale ansvar for at få flygtninge i arbejde.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu