Borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd i fælles opråb om de nye ejendomsvurderinger: Træk i den politiske nødbremse

I et brev til skatteminister Jeppe Bruus (S), landdistriktsminister Louise Schack Elholm (V), Skatteudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer retter 31 borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd en skarp kritik af de nye ejendomsvurderinger af landejendomme.

Presset på regeringen vokser: 31 borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd er nu gået sammen om en henvendelse til skatteminister Jeppe Bruus og landdistriktsminister Louis Schack Elholm:

I et fælles brev opfordrer de ministrene til at sætte den omfattende, skattemæssige omkategorisering af mindre landejendomme i stå, indtil de skattemæssige konsekvenser er kendt - og derefter etablere en ny, skattemæssig kategori for ejendomme på på ti 15 hektar som  'naturejendomme' med samme beskatning som landbrug.

Brevet i sin helhed kan læses her:

Brevet i sin helhed

'Omkategoriseringer af landejendomme kvæler naturen og livet på landet.

Omkring 15.000 ejendomme har nu fået besked på, at de skal skifte kategori fra skov- og landbrug til almindelig ejerbolig. For mange vil den nye kategori få afgørende betydning for deres fremtid, fordi overgangen til ejerbolig kan medføre voldsomme stigninger i grundskylden.

Det er en ekstra udgift, der forståeligt nok skaber stor usikkerhed blandt landdistrikternes borgere. På kort tid er der kommet over 12.000 (14.400 d.d., red.) medlemmer af gruppen ”Netværk mod nye ejendomsvurderinger af små landbrug” på Facebook.

Men de nye kategoriseringer har konsekvenser, der rækker langt ud over den enkelte borger, som potentielt risikerer at blive stavnsbundet til deres bolig. Det er også en kæp i hjulet på tilflytningen til landdistrikterne, ligesom det hæmmer naturens udviklingsmuligheder.

Strider mod intentioner 

Begge dele går stik imod ambitionerne fra såvel regeringen som et bredt flertal af Folketinget.

Livet på landet har de senere år været på fremmarch, fordi flere og flere drømmer om mere plads, åbne vidder, mere natur, et par dyr og måske lokalt producerede fødevarer. Det har skabt liv og udvikling i områder af landet, der i den grad har behov for ny tilflytning.

Den tendens risikerer at blive ødelagt med de nye regler.

Jorden sælges fra

De vilde stigninger i grundskylden kan nemlig betyde, at flere ser sig nødsaget til at sælge jord fra til større landbrugsbedrifter - enten med det samme eller når ejendommen skal handles igen.

På sigt vil det omdanne landområderne til store landbrug og så 'parcelhuse' på landet med meget lidt jord, da kun få private har råd til at eje højt beskattet jord.

Samtidig er der heller ingen rimelighed i, at ejendomme på landet med nogle hektar i en landzone uden mulighed for byudvikling eller anvendelse ud over landbrug og natur skal beskattes i samme kategori som ejendomme i byerne, hvor der kan sælges til mange formål, og større arealer kan byudvikles.

Ejendomme på op til 15 hektar, som ikke vil kunne kategoriseres som landbrug efter de nye regler, vil i praksis blive afviklet, fordi sælgerne vil forsøge at sælge ejendommen på den bedst mulige måde. Desværre skaber boliger på landet stort set uden jord ikke den samme tilflytning, idet selve idéen med at flytte på landet for mange handler om at få mere plads og mere natur.

Det vil samtidig betyde, at naturen får mindre plads til at gro vildt, da mere jord vil overgå fra natur til landbrugsjord. Det er i sig selv paradoksalt, når vi står midt i en biodiversitetskrise.

Stop - og ny kategori

Derfor retter vi borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd nu en fælles appel til politikerne på Christiansborg: 

- Her og nu er der behov at hive i den politiske nødbremse, så der er tid til at finde en løsning, der tager højde for de utilsigtede konsekvenser. Ejerne skal samtidig kende den fremtidige ejendomsbeskatning i alle kategorier, inden de skal forholde sig til en eventuel ændret kategorisering.

- Hernæst bør der ændres i kriterierne, så ejendommene der ellers vil blive kategoriseret som 'parcelhuse med stor have på flere hektar' eller erhvervsejendom, kan få status af 'naturejendomme' med samme beskatning som hidtil, så naturen og livet på landet ikke kvæles.

Med venlig hilsen

Steffen Damsgaard, Formand for Landdistrikternes Fællesråd
Birgit S. Hansen, Borgmester Frederikshavn Kommune
Bo Hansen, Borgmester Svendborg Kommune
Christina K. Hansen, Borgmester Holbæk Kommune
Erik Flyvholm, Borgmester Lemvig Kommune
Hans Ejner Bertelsen, Borgmester Morsø Kommune
Hans Stavnsager, Borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune
Hans Østergaard, Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
Holger Schou Rasmussen, Borgmester Lolland Kommune
Ib Lauritsen, Borgmester Ikast-Brande Kommune
Jan Riber Jacobsen, Borgmester Aabenraa Kommune
Jesper Frost Rasmussen, Borgmester Esbjerg Kommune
Jørgen Popp Petersen, Borgmester Tønder Kommune
Karina V. Andersen, Borgmester Odsherred Kommune
Kasper Bjerregaard, Borgmester Norddjurs Kommune
Kenneth Muhs, Borgmester Nyborg Kommune
Lone Jakobi, Borgmester Odder Kommune
Mads Jakobsen, Borgmester Struer Kommune
Mads Skau, Borgmester Haderslev Kommune
Marcel Meijer, Borgmester Samsø Kommune
Mikael Smed, Borgmester Vordingborg Kommune
Morten Andersen, Borgmester Nordfyns Kommune
Niels Jørgen Pedersen, Borgmester Thisted Kommune
Ole Vind, Borgmester Hedensted Kommune
Peder Christian Kirkegaard, Borgmester Skive Kommune
Per Bach Laursen, Borgmester Vesthimmerlands Kommune
Peter Hansted, Borgmester Ærø Kommune
Stephanie Storbank, Borgmester Billund Kommune
Simon Hansen, Borgmester Guldborgsund Kommune
Søren Smalbro, Borgmester Hjørring Kommune
Søren Steen Andersen, Borgmester Assens Kommune
Tonni Hansen, Borgmester Langeland Kommune

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle