Bornholmsk formand: Vi skal bekæmpe lavvæksten

Generationsskifter, hjælp til nedrivning og investeringer skal løfte Bornholm som fødevareø, mener Bornholm Landbrugs formand Lars-Ole Hjorth-Larsen.

»Vi skal ville sammenhængskraft og selvstændighed på øen,« sagde Bornholm Landbrugs formand Lars-Ole Hjorth-Larsen i sin beretning til generalforsamlingen onsdag aften, hvor han indflettede en lille opsang til det bornholmske samfund:

»Er vi ambitiøse nok på Bornholm, eller har vi et grundtræk i generne, som peger på, at vi passer på ikke at overanstrenge os?« spurgte han.

Opskriften på fremgang for det bornholmske landbrug og tilknyttede erhverv er ifølge formanden: generationsskifter, investeringer og dertil hjælp fra centralt hold, dvs politikere og myndigheder: »For meget kompleksitet i lovgivningen har stor negativ betydning. Jo højere kompleksitet des sværere er det for de lokale myndigheder at arbejde hurtigt og undgå efterfølgende bøvl og ballade. Den sunde fornuft skal på ny i højsædet, centralismen og københavneriet skal bankes på plads,« sagde han.

Desuden pegede han på forbedret nedrivningsfradrag, formindskelse af energiafgifter, pesticidafgifter, PSOafgift samt stop for overimplementering af EU-lovgivning.

»Betragt eksemplerne som en illustration af, at vi ikke kan løse opgaven alene men at meget af lovgivningen trækker den gale vej i forhold til produktionserhvervene,« sagde han

Emneord

landbrugskrise

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle