Bovbjerg Økologi fortsatte væksten i 2021

Det positive 2021-regnskab bygger på gode produktionsresultater og et godt bytteforhold mellem afregningen på økologiske grise kontra foderpriserne. Udvidelsen den økologiske opformeringsbesætning skrider planmæssigt fremad.

Arbejdet med at oparbejde og drive en økologisk opformeringsbesætning går godt for Bovbjerg Økologi, der leverer positivt resultat og viser vækst siden sidste regnskabsår.

Læser man Give-selskabets 2021-regnskab igennem, finder man fortsat positive tal på bundlinjen med et årsresultat på 6,64 millioner kroner. Dermed er det en stigning på 21,59 % fra forrige regnskab, hvor den lå på 5,46 millioner kroner.

Selskabet blev startet i 2017 af de to ejere Henrik Bovbjerg og Bertel Hestbjerg. Førstnævnte er også direktør og skriver ledelsberetningen, at årets resultat er "meget tilfredsstillende".

- Det skyldes gode produktionsresultater og et godt bytteforhold mellem afregningen på økologiske grise kontra foderpriserne. Vi har haft endnu et rekordår målt på antal solgte økologiske polte til danske økologer, skriver Henrik Bovbjerg.

Egenkapitalen er opgjort 18,5 millioner kroner, hvilket er en stigning i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen lå på 12,5 mio. kr.

Snart full-line med alle slagtegrise

Henrik Bovbjerg kalder 2021 for et meget begivenhedsrigt år.

Her startede Bovbjerg Økologi blandt andet en ny besætning op i Sejrup med 400 søer. Dermed kommer selskabet op på 1000 søer i alt.

- Derudover har vi lejet en stor stald til økologiske slagtegrise ved Troldhede samtidig med, at byggeriet i Sejrup kører på fuld skrue, skriver Henrik Bovbjerg

Byggeriet i Sejrup forventes at stå klar til brug i uge 28. Dermed vil Bovbjerg være full-line med alle slagtegrise fra sommeren 2022.

Regnskabet viser en forrentning af egenkapitalen, forrentning af den indskudte kapital, på 46,15 procent og en afkastningsgrad på 11,78 procent. Afkastningsgraden kan give et indtryk af virksomhedens evne til at generere overskud ud fra den indskudte kapital.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle