Bregentved Gods sender sag om rente-swap i landsretten

Bregentved Gods har besluttet at anke sagen mod deres tidligere bank Nykredit, da man ikke har fået "en præcis dom".

Moltke-familien, der ejer Bregentved Gods, har besluttet at anke dommen om en opsagt swap-aftale til Østre Landsret.

Det skriver Børsen.

For et par uger siden afgjorde Københavns byret nemlig en langvarig strid mellem Bregentved Gods og Nykredit til fordel for Nykredit.

Byretten frifandt Nykredit i sagen, der blev anlagt mod Bregentved-selskabet CM Finans i 2018, efter at godset opsagde sine swap-aftaler og øvrige lån i 2017. 

CM-Finans anlagde til gengæld en modpåstand mod Nykredit, fordi man mente, at Nykredit havde trukket tiden så længe, at der ikke var mulighed for at opsige aftalen.

Det var dommeren ikke enig i, og dermed blev CM Finans, der er Bregentveds moderselskab, dømt til at betale 41,9 millioner kroner plus renter for de negative markedsværdier på swappene og sagsomkostningerne.

Det er denne dom, familien nu har valgt at anke, fortæller bestyrelsesformanden for godset Anders Dolmer.

- Vi havde håbet på at få en dom, der var præcis, og det synes vi ikke, vi har fået, siger Anders Dolmer til avisen.

Sagen startede da CM Finans efter forhandlinger med Nykredit valgte at skifte bank delvist til Nordea. Efter flere forhandlinger over måneder, endte Nykredit med at opsige de to swaps og forlangte at den negative markedsværdi skulle udbetales. Der var dog uenigheder om, hvordan værdien af rente-swappene skulle beregnes, hvorfor banken valgte at rejse en sag.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle