Svineproduktion på Bregentved Gods leverer plus i hårdt år

Efter sidste års underskud leveres der nu plusser i millionklassen fra en af landets største svineproduktioner.

Et plus på 4,19 mio. kr. fra Bregentved Gods' svineproduktion.

Sådan lyder det samlede regnskab fra FM Pork, der er fælles salgsselskab for de fire selskaber, der udgør det sydsjællandske gods' store svineproduktion.

Selskaberne leverer samlet set 120.000 slagtesvin årligt. Tager man højde for, at regnskabsåret løb fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019 - en periode hvor priserne størstedelen af tiden lå godt og vel presset ned før de seneste måneders optur, så er der formentlig tilfredshed med det hos godsets ledelse.

Her skal det også tages med, at det sidste af de fire produktionssites først stod færdig i efteråret 2018.

har vendt stort underskud

Informationer er der ikke ruttet med i regnskaberne, der ikke omfatter omsætning. Ledelsesberetningen er desuden yderst kortfattet.

Men hvor det netop afsluttede år endte med plus, så lød 17/18 på et minus på 4,9 mio. kr. Derfor er egenkapitalen i FM Pork da også fortsat med en halv million kroner i negativ egenkapital som resultat af de to års henholdsvis under- og overskud.

Selskabet FM Pork står udelukkende som salgsselskab for de forskellige fire produktionssites i Bregentveds svineproduktion.

Derfor er balancen begrænset - med aktiver for 38,4 mio. kr. primært bestående af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder. Og passiverne delvist bestående af bankgæld og anden gæld. I stedet ligger aktivmasserne fra stalde, dyr og jord i de enkelte produktionsselskaber.

FMP Sofiendal Aps enddte  med et underskud på 1 mio. kr, mens FMP Eskilstrup leverede 1,16 mio. kr. i overskud.  Langesnage leverede et overskud på 886.000, mens FMP Turebylille endte med et underskud på 340.000 kr. 

havde besøg af minister

Bregentved Gods havde forleden besøg af miljøminister Lea Wermelin (S). Her fortalte godsejer Christian Moltke om baggrunden for, at godset startede svineproduktion op igen - efter 40 år uden dyr på godset. Det skyldtes blandt andet muligheden for at anvende gødningen fra grisene.

I januar døde godsejer og arving til Bregentved, den 27-årige greve Frederik Moltke i en tragisk ulykke under en skitur. FM Pork ejes nu af grev Christian Moltke alene, viser CVR-registret.

Landbrugsavisen.dk har forsøgt at få en kommentar til regnskabet fra Bregentved Gods' ledelse, men uden held.

Faktaboks

Om Bregentved Gods:

  • Bregentved Gods dyrker 3.645 hektar med hvede, maltbyg, vinterraps og rajgræs til frø.
  • På godset bliver der bl.a. praktiseret pløjefri dyrkning, ligesom man anvender bioenergi til opvarmning og tørring.
  • Svineproduktionen foregår på fire sites og løber op i 120.000 slagtesvin om året. 
  • Man har et erklæret mål om at blive blandt Europas 10 pct. bedste svineproducenter

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle