Brev fra dansker i australsk fængsel: Her er min version

Landbrugsavisen.dk har modtaget et brev fra den fængslede dansker i Australien, Henning Laue. Nedenfor er hans brev gengivet i sin fulde længde.

Hakea Prison, Western Australia 25/8/2019.

"Til hvem det måtte interessere.

Under mit ophold her i fængslet er jeg blevet orienteret om, hvorledes min sag er blevet omtalt i den danske dagspresse. Flere af de ting jeg hører, har jeg mildest talt svært ved at genkende. Lad mig derfor give en overordnet redegørelse for hændelsesforløbet.

I august 2014 blev jeg kontaktet af en af storaktionærerne (lad os for nemheds skyld kalde ham HE) i det danskejede GD Pork, som spurgte mig om jeg kunne tænke mig at blive ansat som Production Manager i selskabet.

Som dengang 68-årig syntes jeg det kunne være et interessant job som afslutning på min aktive erhvervskarriere og besluttede i samråd med min kone at acceptere tilbuddet.

Pr. 1/12 2013 afviklede vi alt hvad vi ejede i Danmark og rejste sammen med min kone og to børn som på nuværende tidspunkt er 11 og 16 år gamle.

Hele sagen drejer sig om ulovlig import til Australien af ornesæd fra autoriserede danske ornestationer til brug for inseminering i GD Porks egen besætning.

Importen foregik ved at mindst to navngivne danske storaktionærer, hvoraf den ene er HE, i perioden januar 2009 til januar 2017, to til tre gange årligt i deres baggage har medbragt ornesæd til brug i GD Porks besætning.

Jeg har ikke kendskab til enkeltheder vedrørende hvorledes tingene er foregået i årene før min ansættelse , men i løbet af perioden februar 2014 til januar 2017 har HE mindst otte gange medbragt ornesæd i sin baggage.

Ifølge australsk lovgivning er det på grundlag af karantænebestemmelser forbudt at indføre ornesæd til Australien. Straffen herfor er den samme uanset om det er personen selv der har medbragt sæden, eller har bestilt sæden, eller har medvirket aktivt eller man blot har haft kendskab uden at reagere.

For mit vedkommende består forbrydelsen alene i at jeg har haft kendskab uden at forsøge at standse importen.

Importen blev opdaget ved at en eller to tidligere  medarbejdere i firmaet anmeldte importen til myndighederne. På grundlag af denne anmeldelse blev der 2/3 2017 foretaget en ransagning på alle GD Porks ejendomme, herunder også ledende medarbejderes computere blev undersøgt.

Den 28/9 2018 blev Torben Sørensen og undertegnede som de eneste arresteret, men blev straks løsladt mod kaution samtidigt med at vore pas blev inddraget. Sagen imod os er rejst stort set alene på grundlag af, hvad der blev fundet på vore computere og blev endelig afgjort i retten 13/8 2019. For mit vedkommende med en dom på 18 måneder hvoraf jeg skal afsone de 8 måneder.

Jeg havde desværre ikke i enkeltheder sat mig ind i lovgivningen på det pågældende område og må erkende mig skyldig i at have haft kendskab til den ulovlige import.

Når HE og andre nægter at have kendskab til den omtalte import er det derfor direkte usandt. Der er aldrig fundet ornesæd i bagagen, og det kan derfor aldrig bevises hvordan og hvem der har bragt ornesæd til Australien. Når vedkommende nægter kendskab til tingene fortæller det blot noget om vedkommendes moral og hvad man er parat til at gøre for at slippe ud af det morads man selv har placeret sig selv og andre i.

Jeg har kun været i Danmark een gang i den pågældende periode i forbindelse med min mors død og begravelse, og har med garanti ikke medbragt nogen ornesæd i min bagage.

Det er hermed op til læseren og andre interesserede om man tror mere på de danske storaktionærer end på mig.

Såfremt der er interesse for yderligere informationer kan vi jo tales ved i april 2020".

Med venlig hilsen

Henning Laue.

Stærkt Skuffet Laue

Landbrugsavisen.dk har også læst en mailkorrespondance mellem Henning Laue og Henrik Enderlein fra november 2018.

I de mails giver Henning Laue udtryk for, at han er skuffet over den manglende støtte og opbakning - også juridisk og økonomisk til advokater - fra ejerne af GD Pork og Pork Australia ApS. Her i november 2018 - kort efter sigtelsen og ransagningen - skriver en stærkt skuffet Henning Laue til Henrik Enderlein:

"Da du jo har en ren straffeattest og intet udestående med de australske myndigheder, kan du jo til hver en tid søge visum til Australien, og jeg foreslår da, at du kommer en tur herned, så vi kan tale sammen over en grill middag med marineret svinekød, et glas vin eller en øl. Indtil en sådan snak bliver mulig, håber jeg, du med god samvittighed trygt kan nyde dine tillidsposter, efterårets jagter sammen med Tørnæs og andre ligesindede samt julen og nytåret".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle