CBS efter kritik: Vi har en standardaftale med BL

Institutleder imødegår kritik af CBS’s afhængighed af Bæredygtigt Landbrug i forbindelse med ny rapport.

Har CBS været i lommen på Bæredygtigt Landbrug (BL) i forbindelse med den forskningsrapport, lektor Troels Troelsen har lavet om Dansk Landbrugs Rammevilkår og Konkurrenceevne?

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rektor på CBS, men Troels Troelsen, der selv tidligere klart har afvist kritikken, får nu støtte fra sin Institutleder Carsten Ørts Hansen.

Det har ikke været muligt at få et telefoninterview fra Carsten Ørts Hansen, der er på ferie, men Landbrugsavisen.dk har fået svar over mail.

Er der noget usædvanligt eller odiøst i den måde BL har været involveret?

»Nej. CBS har indgået en standardaftale med BL om en bevilling på 405.834 kr. Bevillingen er givet af Promillefonden til BL, der som bevillingsansvarlig står for administrationen. Al kontakt mellem CBS og bevillingsansvarlig er sket gennem bevillingsgivers projektleder Torben Vagn Rasmussen.«

Er rapporten uvildig forskning eller et partsindlæg?

»Det har været en standardkontrakt, der netop skal sikre uafhængig forskning.«

Hvad står der i aftalen?

»Aftalen mellem CBS og Bæredygtig Landbrug hedder: Aftale om forskning med bevilling. ”Vedrørende Konkurrentanalyse af rammevilkår for Dansk Landbrug i forhold til vilkår for Nordeuropæiske sammenlignelige konkurrenter på Fødevareområdet.«

Rapporten har mødt kritik for, at BL har været for tæt på. Er normal praksis fulgt?

»Det er ikke usædvanligt, at forskning kan rejse en debat i offentligheden, og der kan være forskellige synspunkter og metoder. Men det er klart, at der skal være transparens i forskning og analyser, så alle kan se, hvem der har medfinansieret eller på anden måde bidraget og hvordan.

Hvis der ikke er 100 procent transparens, giver det jo andre mulighed for at konkludere, at noget ikke er, som det bør være, selvom det sjældent forholder sig sådan. Resultatet er at den nøgterne faglige diskussion tilsidesættes, hvilket ingen forsker har interesse i.«

Hvad står der i selve aftalen, som kan sikre armslængde?

»I aftalen står der bl.a. at:

Bevillingsgiveren (BL) ikke har mulighed for at påvirke forskningen i projektet.

Bevillingsgiver har ikke ret til at offentliggøre projektets resultater

Bevillingsgiver må ikke uden skriftlig tilladelse fra CBS direkte eller indirekte henvise til CBS eller dennes medarbejder i forbindelse med markedsføring af Bevillingsgiver eller dennes produkter, eller i øvrigt udnytte CBS’ navn i kommercielt øjemed

Bevillingsgiver må gerne medtage CBS’ navn på sin generelle reference-liste. CBS’ navn omfatter i sådanne tilfælde ikke CBS’ logo

CBS giver ingen indeståelse og kan ikke gøres ansvarlig for, at dennes ydelser til gennemførelse af projektet fører til et bestemt resultat

CBS skal udføre sit arbejde til Projektets gennemførelses efter bedste evne og i overensstemmelse med god skik indenfor videnskabelig praksis.«

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle