Cepos: Landbruget bør også omfattes af generel CO2-afgift

Ifølge tænketanken Cepos skal landbruget have en CO2-afgift på 750 kroner pr. ton udledt CO2 på sine biologiske processer.

Der ingen vej uden om at lade landbrugets biologiske processer blive omfattet af den generelle CO2-afgift på 750 kroner pr. ton CO2e i 2030. 

Sådan lyder det fra Cepos som en reaktion på den klimaplan, som Landbrug & Fødevarer har præsenteret onsdag.

En plan, der ellers viser, at man godt kan nå klimamålet uden at pålægge landbruget en CO2-afgift. Fra Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS, lyder det, at han mener, at CO2-afgiften entydigt er det mest omkostningseffektive instrument, og det vil blive dyrere samfundsøkonomisk at bruge regulering og tilskud til bestemte teknologier i stede.

- Landbruget vil få meget store tab, hvad enten det skal betale klimaafgift eller investere i at nedbringe udledningerne. Udfordringen består primært i at kompensere for tabet. Det er ikke et argument imod klimaafgiften, siger Otto Brøns-Petersen i en pressemeddelelse.

Han siger her videre, at selv om Landbrug og Fødevarer vurderer, at det er teknisk muligt at leve op til den politiske aftale om at reducere landbrugets udledning med 55-65 procent, bør målsætningen fjernes, hvis landbruget omfattes af CO2-afgiften. 

- Sektorspecifikke mål er uforenelige med en omkostningseffektiv klimapolitik, og i landbruget er reduktionspotentialet særlig usikkert, siger Otto Brøns-Petersen. 

Fra analysechefen lyder det, at Landbrug og Fødevarer givetvis har ret i, at en væsentlig del af de drivhusgasreduktioner, dansk landbrug foretager, vil flytte til udlandet. 

- Problemet er, at 70 procent-målet er rent nationalt og ikke tager hensyn til lækage. Så længe målet er indrettet på den måde, er det mest omkostningseffektivt at have en generel klimaafgift, siger han.

/ege

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle