Cheføkonom i L&F: For fødevarebranchen er situationen alvorlig

Nationalbanken forudser minusvækst i dansk økonomi næste år.

Ifølge Nationalbanken vil dansk økonomi gå tilbage næste år.

Onsdag offentliggjorde Nationalbanken en prognose for den økonomiske udvikling herhjemme, og den viser at det danske bruttonationalprodukt (bnp) vil stige med 2,0 procent i år for derefter at falde med 0,1 procent i 2023. 

Tidligere skønnede Nationalbanken, at væksten i 2023 ville lyde på 2,1 procent, men siden er fremtidsudsigterne blevet en hel del værre.

Samtidig stiger inflationen, der allerede har nået historiske høje niveauer.

Cheføkonom i Landbrug & Fødevarer Martin Kristian Brauer understreger, at situationen er alvorlig for fødevareerhvervet.

- Nationalbankens prognose understreger den aktuelt svære situation i Danmark. Dansk økonomi er hårdt ramt af de globale ubalancer og på vej ind i en periode med svag økonomisk vækst, siger han i en skriftlig kommentar til landbrugsavisen.dk.

- For fødevareerhvervet er situationen alvorlig. Erhvervet kan se frem til flere stigninger i produktionsomkostninger til efteråret, hvilket vil presse virksomhedernes økonomi til det yderste.

Han opforder myndighederne på at holde skarpt øje med, hvordan andre lande tackler situationen.

- Produktionsomkostningerne ligger allerede på et ekstraordinært højt niveau som følge af coronakrisen og krigen i Ukraine. Vi beder for nuværende ikke om hjælp, men opfordrer på det kraftigste myndighederne til at holde skarpt øje med udviklingen i rammevilkårene i andre lande og sikre lige konkurrencevilkår for vores erhverv i Danmark, siger Martin Kristian Brauer.

Der skal spares på gassen allerede nu

Ifølge Martin Kristian Brauer skal der også allerede nu sættes ind for at undgå, at de ikke-beskyttede gaskunder, som tæller en lang række virksomheder i landbrugs- og fødevarebranchen såsom Arla, Danish Crown med flere, bliver sat ud af spil.

- I sin prognose understreger Nationalbanken også, at situationen omkring gasforsyningen er alvorlig. En fuld embargo på russisk gas og olie er allerede tæt ved at materialisere sig, hvilket kan føre til rationering af gas til europæiske virksomheder, påpeger han.

- Det er afgørende at udvise rettidig omhu og implementere konkrete tiltag, der kan spare på gassen allerede nu, mens muligheden er der. Ellers kommer vi til at stå i en situation, hvor virksomhederne i løbet af vinteren kommer til at mangle gas og derfor ikke kan producere de nødvendige fødevarer. Vi befinder os i en meget skrøbelig situation, og balancen kan let tippe, siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle