Cheføkonom: Laveste antal konkurser i landbruget i 10 år

Antallet af konkurser inden for landbrug er det laveste i 10 år.

Antallet af konkurser i 2022 var lavt. Meget lavt. Faktisk skal vi mere end 10 år tilbage for at finde et tilsvarende lavt antal konkurser.

Det konkluderer Erhvervsøkonomisk chef hos Seges Klaus Kaiser på baggrund af Danmarks Statistiks seneste opgørelse af antallet af konkurser inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. 

Der var kun fem konkurser i december mod 14 i samme måned sidste år. Målt for året som helhed, faldt antallet af konkurser fra 116 i 2021 til 81 i 2022. 

Det er en meget positiv udvikling.

 

 

- Baggrunden  for faldet er især høje afregningspriser på mælk og afgrøder, som har ført til et løbende fald i antallet af konkurser gennem året inden for kvægbrug og planteavl. I 2022 var der ”blot” 9 konkursramte mælkebedrifter mod 33 i 2021. Tilsvarende faldt antallet af konkursramte planteavlere fra 24 i 2021 til 13 i 2022, forklarer Klaus Kaiser.

- Og selvom smågriseproducenterne har haft et meget vanskeligt år, har det stort set ikke givet sig udslag i en stigning i antallet af konkurser. Således var der 9 smågriseproducenter, der gik konkurs i 2022 mod 8 i 2021, påpeger han.

 

 

Et første kig ind i 2023 tegner, ifølge cheføkonomen,  til et fortsat vanskeligt bytteforhold for smågriseproducenterne, men det er Seges’ forventning, at den kraftige stigning i afregningsprisen på såvel grisekød som smågrise, som vi så i 2021, vil blive genoptaget til foråret.

- Vi er på et sæsonmæssigt lavpunkt i øjeblikket, men til foråret stiger efterspørgslen, og det vil falde sammen med, at det kraftige fald i antal grise i Danmark og resten af EU forventes at slå igennem i form af en højere notering, siger Klaus Kaiser.  

Samtidig forventes tendensen til lavere omkostninger til blandt andet foder og energi at fortsætte, og denne kombination vil medføre en genopretning af griseproducenternes bytteforhold, som vil hindre en væsentlig stigning i antallet af konkurser, vurderer han.

For plante- og mælkeproducenterne er der udsigt til et lidt mindre gunstigt bytteforhold i de kommende måneder, men der vil fortsat være en fornuftig margin, som formentlig kan bringe antallet af konkurser endnu længere ned. 
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle