Chefbiolog: Forkert af myndigheder at skære pesticider over én kam

Myndighederne fremstiller alle pesticider som lige alvorlige, men det er en fejl, mener chefbiolog Flemming Møhlenberg.

På det seneste har det vakt debat, at en tidligere ansat ved Miljøstyrelsen, Claus Hansen, har anklaget styrelsen for vildledning, når de måler specifikt for pesticider ved vandbassiner, hvor de forventer at finde pesticider – ligesom de ifølge Claus Hansen dropper målinger, der ikke viser pesticidfund.

Men et andet problem ved fremstillingen af pesticidfund er, at myndighederne ofte putter alle pesticider i samme kasse, når de konkluderer.

Det siger Flemming Møhlenberg, chefbiolog ved DHI, tidligere Dansk Hydraulisk Institut, til Landbrugsavisen.dk.

”Man burde i højere grad kigge på, hvordan udviklingen er for de pesticider, der er særligt giftige og skadelige for mennesker. Generelt er giftigheden lav af de vandopløselige ukrudtsmidler, som man  finder i grundvandet,” siger Flemming Møhlenberg.

Han pointerer at den største kilde til danskernes pesticidindtag faktisk er de faste fødevarer, især frugt og grønt. Det samlede indtag af pesticider via maden – inklusiv via grundvand - hos en voksen dansker er ca. 150 µg/dag, hvilket Flemming Møhlenberg understreger ikke anses for sundhedsskadeligt.  Her heraf udgør indtaget 0,2 µg/dag, hvis man drikker fra en boring, hvor vandet ligger på grænsen for, hvornår en brønd lukkes. 

”Det siger vist alt om prioriteringen,” siger Flemming Møhlenberg.

Emneord

pesticider

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle