Chefforsker om forskning, som kan blive en gave til økologisk mælkeproduktion: Det her kan blive stort

Frank Oudshoorn, chefforsker ved Økologisk Innovationscenter, håber på dansk opfølgning af hollandsk studie, som tyder på, at køer, der optager deres foder ved afgræsning,  udleder langt mindre metan end køer, der fodres på stald.

Frank Oudshoorn, hvor sikre er resultaterne fra det hollandske studie?

-   Det er et studie og et enkelt års forsøg, men vi kender instituttet og ved, det er et troværdigt institut ved Waageningen Universitet, som vi i forvejen samarbejder med.  Hvis resultaterne kan bekræftes ved flere forsøg, er det stort! 

Er det helt ny viden?

-   Det er allerede kendt viden og målt af blandt andet Aarhus Universitet, at der måles lidt mindre metan-udledning, når køerne får fodret frisk græs i stalden.  Men vi har aldrig målt på, hvordan det forholder sig, når køerne selv æder det ved afgræsning.

Så det er rigtig godt nyt for økologiske mælkeproducenter her i klima-debatten, hvor køerne står for skud på grund af metan-udledningerne?

-  Ja, især nu, da der kommer en række nye  foderstilsætningsstoffer, som muligvis kan reducere metan-udledningerne – men som vi ikke umiddelbart må bruge i økologien.
 
Hollandske malkekøer henter en større del af deres foder på græsmarkerne - kan de hollandske resultater overhovedet overføres til Danmark?

-  I de forsøg, der er lavet, har køerne hentet op til 90 procent af deres foderbehov ved afgræsning af frisk græs i marken – så højt er det sjældent, vi ligger i Danmark. Men der er potentiale for langt mere og der er flere af vores rådgivningscentre, som netop arbejder med det. Med at forbedre afgræsningen, og forbedre kvaliteten af det græs, som køerne æder.

Det måleudstyr, som de hollandske forskere har benyttet, er hentet i New Zealand, er det til at få fat i, hvis man skal gentage de hollandske forsøg i under danske forhold?

-   Faktisk har Seges Innovations kvægafdeling allerede købt to ’Green Feeders’.  Men de har mest fokus på fodring i stalden,  så det er med henblik på lave metan-målinger på køer ved forskellige foderrationer. Det er et spørgsmål om at få afprøvet det udstyr i marken også.  

Så det vil Økologisk Innovationscenter lægge sig i selen for at få til at ske?

- Ja, det vil vi – i et bredt samarbejde med vores kolleger ved Seges Innovation, Teknologisk Institut, økologiske kvægavlere og  Aarhus Universitet/Foulum.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle