Chefjurist om klage over sprøjteforbud: Derfor har vi en god sag

Landbrug &Fødevarer har gode argumenter for at få ændret Aarhus Kommunes afgørelse i Beder-sagen, mener chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarers chefjurist, Charlotte Bigum Lynæs, mener at, de har en principiel og god sag når Landbrug&Fødevarer vil klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Aarhus kommunes sprøjtepåbud til 11 landmænd i Bederområdet.

"Vores hovedanke med hensyn til påbuddets lovlighed, er at Aarhus kommune ikke har løftet bevisbyrden for at påbuddet er nødvendigt for at sikre drikkevandsinteresserne. Og heller ikke for, at forbuddet har en miljømæssig effekt fremadrettet. Et påbud er ekspropriation og det er vidtrækkende og derfor skal det faglige grundlag også være på plads. Og det mener vi ikke, at det er her", siger hun til Landbrugsavisen.dk.

Et andet argument, som L&F vil fremføre er at kommunen ikke opfyldt sin pligt til at forsøge at indgå frivillige aftaler på rimelige vilkår.

"Vi mener ganske enkelt ikke, at kommunen overholder kravene i miljøbeskyttelseslovens paragraf 26a ved at tilbyde en kompensation på kr. 50.000 pr. hektar", siger Charlotte Bigum Lynæs.

Det næste skridt

Den videre proces i sagen, er nu, at man venter på at de elleve landmænd får det endelig påbud tilsendt.

"Når Aarhus Kommune sender det endelige påbud til landmændene har vi fire uger til at indgive vores klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen ventes  færdigbehandlet inden for et års tid", siger Charlotte Bigum Lynæs.

Hun forklarer, at klagen har opsættende virkning, hvilket vil sige at, mens klagen behandles, skal påbuddet ikke efterleves.

"Men her har Aarhus Kommune indtil videre varslet at påbuddet under alle omstændigheder først skal efterleves efter 5 år. Vi ved endnu ikke, om kommunen holder fast i det, før landmændene har modtaget det endelige påbud. Hvis påbuddet virkelig er nødvendigt, kan det undre, at kommunen godt mener, at der kan gå yderligere 5 år", siger hun.

Vil tage sagen hele vejen

Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vælger at give Aarhus kommune ret i, at der er grundlag for at give et totalforbud vil Landbrug & Fødevarer tage sagen til domstolene.

"Hvis miljø- og Fødevareklagenævnet, mod vores forventning, skulle give Aarhus Kommune ret så har vi seks måneder til at indbringe afgørelsen for en domstol. I det tilfælde er strategien, at få prøvet sagen ved Landsretten som første instans, så der også er adgang til Højesteret. Sagen er så principiel, at vi er nødt til at få afprøvet rækkevidden af den bestemmelse, kommunen anvender", siger hun.

Da Miljø- og Fødevareklagenævnet har fuld prøvelsesret er det nævnet, og ikke Aarhus kommune, der vil blive stævnet, idet de som rekursmyndighed har blåstemplet Aarhus Kommunes afgørelse, forklarer Charlotte Bigum Lynæs.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle