Chefkonsulent advarer: Svar på brev nu eller bliv opkrævet 12.000 kroner

Chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer advarer om ’absurd situation’: Svarer landmænd ikke på brev fra Miljøstyrelsen om statstøtte, får de automatisk opkrævning.

»Hvis du har haft en vandindvindingstilladelse på over 25.000 m3/år i perioden 2009-2011 og ikke svarer på et brev fra Miljøstyrelsen senest i midten af næste uge, skal du betale omkring 12.000 kr. i tilbagebetaling og i værste fald op mod 100.000 kr.« Sådan lyder advarslen fra Henrik Borg Kristensen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

Han betegner det som en absurd situation: At hvis man ikke svarer på brevet, skal man betale. Han understreger dog samtidig, at tilbagebetalingskravet helt kan undgås ved at besvare henvendelsen.

Omkring 600 landmænd mangler fortsat at svare.

Ulovlig statsstøtte

Brevet fra Miljøstyrelsen handler om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.

»Det er dog meget vigtigt at understrege, at der er tale om en fejl fra statens side, og at man som landmand intet forkert har gjort«, skriver Henrik Borg Kristensen.

Breve i e-boks

Han forklarer videre, at hvis man som landmand har indvundet vand fra egen boring i mængder over 25.000 m3/år i perioden 2009-2011, har man den 4. april modtaget et brev på e-boks fra Miljøstyrelsen om de minimis støtte ift. vandindvinding.

»Den 3. juni er der sendt en rykker ud til de landmænd, som ikke har svaret på den første henvendelse, og den 14. november er der sendt endnu en rykker. Hvis man ikke svarer på denne henvendelse (der er formuleret som en høring), vil man automatisk modtage et krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. (det konkrete beløb fremgår af brevet). Der er altså gode muligheder for at undgå tilbagebetaling ved at svare på henvendelsen«!

Gælder måske 10 landbrug

I realiteten er der formentlig kun 10 landbrug, der skal betale statsstøtte tilbage.

Landbrug & Fødevarer har derfor forsøgt at forhindre, at alle landmænd skulle tage stilling til sagen med den besværlige proces, men Miljøstyrelsen har i følge Henrik Borg Kristensen insisteret på løsningen.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at man svarer på henvendelsen, da man ellers automatisk vil blive opkrævet tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, understreger han.

Sådan svarer du

Hvad skal man som landmand svare?

Brevet fra Miljøstyrelsen er formuleret som en høring til afgørelse om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.

Hvis man skal undgå krav om tilbagebetaling, kan man svare på henvendelsen med 1) sit CVR-nummer og 2) en tekst i stil med: »Jeg har ikke modtaget de minimis støtte i perioden 2007-2013«-.

Svarer man ikke på henvendelsen, vil man automatisk få tilsendt et krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr.

Bagatelgrænsr

Svarer man, at man har modtaget de minimis støtte, vil man blive bedt om yderligere oplysninger for at afgøre, om man samlet set kommer over bagatelgrænserne, og dermed skal tilbagebetale den ulovlige statsstøtte.

Efter Landbrug & Fødevarers oplysninger drejer det sig formentlig kun om op mod 10 landbrug i Danmark.

Er man fortsat i tvivl om, hvad man skal gøre, kan man evt. kontakte Henrik Borg Kristensen på mobil: 30 70 31 19

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle