Chefkonsulent om Dansk Landbrugskapital: - Man har stirret sig blind på renten

Landmænd og rådgivere har en stor opgave i at navigere i et stadig mere komplekst lånemarked, mener Torben Wiborg chefkonsulent for udvikling hos Velas.

Kunne man have gjort mere for at udbrede kendskab og viden om Dansk Landbrugskapital i landbruget?

- Jeg synes, at man gjorde en kæmpe indsats fra Vækstfondens side for at få de her lån ud at arbejde. De har holdt møder med pengeinstitutterne og rådgivere i hele landet nærmest. På hvert eneste møde på landbrugsskolerne har de også fortalt om DLK sammen med deres etableringslån. Så man kan bestemt ikke laste Vækstfonden for ikke at have brugt kræfter på at fortælle om det her.

Hvor har Dansk Landbrugskapital så stødt på udfordringer?

- Der vil jeg godt rette blikket på nogle landmænd rundtomkring, som har stirret sig blinde på de cirka 10 procent i rente og droppet interessen. Billedet er lidt mere nuanceret. Blandt os landbrugs- og økonomirådgivere er der mange, som har haft en tilsvarende vinkel på DLK. Vi skal kunne se og rådgive om, at et ansvarligt lån åbner op for andre muligheder end ellers, både på rente- og afkastsiden. Den samlede virksomhed kunne få mulighed for at lave andre investeringer end ellers med et super fint afkast, som dermed gør, at bundlinjen bliver hjulpet ret meget af sådan et lån. Den bundlinje var man aldrig kommet i nærheden af uden DLK.

Har Vækstfonden taget ved lære og kigget på de forudsætninger, der ikke gled ned?

- Den hurtigere indfrielse efter tre år og mulighed for længere løbetid giver mere fleksibilitet i det nye lån. Det var en hæmsko, når man lykkedes med den investering eller det projekt, som DLK-lånet hjalp med, men stadig skulle betale renter den resterende løbetid. Det har stået i vejen for, at det er blevet brugt. Den sten i skoen er fjernet nu.

Er det blevet for komplekst for menigmand at sætte sig ind i finansiering med alle de forskellige typer lån og modeller, der er kommet til siden 2000?

- Det gør, at man som landmand skal man tage en dyb indånding, når man ser på sine finansieringsmuligheder. Det er noget af et puslespil. Det er til landmandens fordel med et stort udbud, men jeg anerkender også, at det er blevet mere kompliceret. En ting er de enkelte produkter, for det væsentlige er de muligheder, som de tilsammen kan give, når man kombinerer dem.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle